Newsroom

Filament Zortrax Z-PEEK certyfikowany przez Europejską Agencję Kosmiczną

Z-PEEK spełnił restrykcyjne wymogi dotyczące odgazowywania i otrzymał certyfikat zgodności z normą Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tym samym ten wysokotemperaturowy filament, kompatybilny z przemysłową drukarką 3D Zortrax Endureal, dołączył do nielicznych polimerów, które nadają się do stosowania w przestrzeni kosmicznej.

Wizualizacja misji WISA Woodsat we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Na pokładzie satelity znajdzie się wydrukowany z Z-PEEK model demonstracyjny z wbudowanymi ścieżkami przewodzącymi prąd elektryczny.

Największe agencje kosmiczne, takie jak ESA i NASA, stosują standardowe procedury testowe w celu sprawdzenia właściwości odgazowujących materiałów, które chcą wysłać w przestrzeń kosmiczną. W Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla której Zortrax pracuje obecnie nad dwoma odrębnymi projektami w zakresie druku 3D, procedura ta jest regulowana przez normę ECSS-Q-70-02A. 17 marca 2022 r. ESA wydała raport potwierdzający zgodność Z-PEEK z tą normą. Oznacza to, że części drukowane z Z-PEEK na drukarce 3D Zortrax Endureal mogą być wykorzystywane w lotach kosmicznych, pod warunkiem, że spełnione są również inne szczegółowe wymagania przewidziane dla konkretnych misji.

Wytrzymałe koła zębate wykonane z Z-PEEK.

“Zgodność z wymaganiami dotyczącymi odgazowywania jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o dostarczanie materiałów dla przemysłu kosmicznego. Potwierdzenie tych właściwości w testach przeprowadzonych w ośrodku ESTEC ESA oraz otrzymanie oficjalnego raportu z tych badań pozwala nam spełnić warunki nawet najbardziej wymagających klientów.” – mówi Michał Siemaszko, Head of Research and Development Department w Zortrax S.A.

System ślizgowy z Z-PEEK.

Właściwości odgazowywania to tylko jeden z wielu powodów, które sprawiają, że Z-PEEK jest doskonałym materiałem do druku 3D w przemyśle kosmicznym. Na początku marca 2022 r. na konferencji IEEE Aerospace Conference w Big Sky w stanie Montana (USA) przedstawiono artykuł, którego współautorami byli inżynierowie Zortrax i zespół ESA pod kierownictwem dr Ugo Lafonta, eksperta ESA ds. materiałów polimerowych. W ramach wspólnego projektu badawczego zespoły ESA i Zortrax potwierdziły, że części drukowane w 3D z Z-PEEK przechodzą testy termicznych cykli próżniowych w temperaturze od -100 °C do 100 °C. Tomografia komputerowa wykonana przed i po tych testach nie wykazała żadnych oznak degradacji badanej próbki. Co więcej, według pomiarów przeprowadzonych przez ESA, wytrzymałość mechaniczna próbek wydrukowanych w 3D z Z-PEEK na drukarce Zortrax Endureal okazała się jedną z najwyższych opisanych dotychczas w literaturze naukowej.

Przeczytaj raport wydany przez ESA, kwalifikujący Z-PEEK do zastosowań w przestrzeni kosmicznej tutaj.

Dowiedz się więcej o filamencie Z-PEEK i drukarce 3D Zortrax Endureal.

Explore the applications of 3D printing in the space and defense industries

Download free ebook
Explore the applications of 3D printing in the space and defense industries
Download free ebook