Q&A

Najczęściej zadawane pytania:

   1. Dlaczego moje akcje na rachunku maklerskim mają wartość 10 groszy za sztukę, podczas gdy ich wartość na giełdzie jest wielokrotnie wyższa?

W przypadku akcji, które oczekują na dopuszczenie do obrotu giełdowego ich wartość wykazywana w większości systemów jest równa wartości nominalnej zapisanej w statucie. Wartość rynkowa będzie wykazywana w momencie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego.

   2. Dlaczego mimo wskazania rachunku maklerskiego nie są one widoczne na nim?

W przypadku niektórych domów maklerskich, akcje mogą być widoczne po kilku dniach. W przypadku ich braku, konieczne może być uzupełnienie bądź poprawienie danych dotyczących deponowania. Poprawne dane można wskazać poprzez formularz dostępny pod adresem: https://zortrax.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza/

   3. Czy mogę sprzedawać bądź kupować akcje Zortrax?

Akcje serii B, mimo, że nie są dopuszczone do obrotu giełdowego, mogą być przedmiotem umów sprzedaży zawieranych na gruncie kodeksu cywilnego. Po ich dopuszczeniu do obrotu, będą mogły być także sprzedawane i kupowane przy wykorzystaniu systemów obrotu giełdowego.

   4. Kiedy moje akcje będą dopuszczone do obrotu giełdowego?

Ostatnim krokiem prowadzącym do dopuszczenia akcji do obrotu jest przyjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały ws. dopuszczenia akcji do obrotu. Dzieje się to na wniosek spółki składany wraz ze stosowną dokumentacją. Procedowanie wniosku może zająć od kilku do kilkunastu tygodni. O dopuszczeniu akcji do obrotu spółka będzie informować stosownym raportem bieżącym.