Sprawozdania finansowe

2021
Opinia i raport biegłego rewidenta 2021
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2021
Pobierz
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Pobierz
Raport roczny i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku
Pobierz
2020
Opinia i raport biegłego rewidenta 2020
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2020
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku
Pobierz
2019
Opinia i raport biegłego rewidenta 2019
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
Pobierz
2018
Opinia i raport biegłego rewidenta 2018
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2018
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku
Pobierz
2017
Opinia i raport biegłego rewidenta 2017
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
Pobierz
2016
Opinia i raport biegłego rewidenta – 2016
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2016
Pobierz
2015
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 I półrocze
Pobierz
Sprawozdanie finansowe – 2015
Pobierz
Sprawozdanie finansowe – 2015 I półrocze
Pobierz
Sprawozdanie finansowe – 2015 I kwartał
Pobierz
2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014
Pobierz