Sprawozdania finansowe

2019
Opinia i raport biegłego rewidenta 2019
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
Pobierz
2018
Opinia i raport biegłego rewidenta 2018
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2018
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku
Pobierz
2017
Opinia i raport biegłego rewidenta 2017
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
Pobierz
2016
Opinia i raport biegłego rewidenta – 2016
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2016
Pobierz
2015
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 I półrocze
Pobierz
Sprawozdanie finansowe – 2015
Pobierz
Sprawozdanie finansowe – 2015 I półrocze
Pobierz
Sprawozdanie finansowe – 2015 I kwartał
Pobierz
2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014
Pobierz