Polityka Prywatności

Wchodząc na nasze strony, wypełniając na nich różne formularze (np. formularz kontaktowy albo zapisując się do newslettera), dokonując rejestracji zakupionego produktu, czy też korzystając z dowolnej innej usługi oferowanej przez Zortrax, powierzasz nam swoje dane, w tym dane osobowe. Ten dokument służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego dokładnie je wykorzystujemy.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Użytkownik oznacza naszego klienta, osobę dokonującą rejestracji produktu i/lub osobę korzystającą z naszej witryny internetowej. 

1. Informacje ogólne 

Firma Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 34, 10-409, Polska (zwana dalej “Zortrax”, „my” „nasze” lub „nam”), przykłada wszelkich starań do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie użytkownikom informacji dotyczących praktyk Zortrax w
odniesieniu do pozyskiwania, wykorzystania i rozpowszechniania informacji, które użytkownicy mogą przekazać Zortrax za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub naszych usług elektronicznych.

Niniejszy dokument, wspólnie z regulaminem korzystania z usług, jakimikolwiek innymi wymienionymi w nich dokumentami oraz naszą polityką cookies, określa warunki, zgodnie z którymi Zortrax S.A. zbiera i przetwarza dane osobowe powierzone przez użytkowników. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej informacji, aby zapoznać się z polityką oraz praktykami Zortrax  otyczącymi danych osobowych użytkowników i ich przetwarzania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

2. Informacje jakie Zortrax zbiera od użytkowników i jak długo są one przechowywane?

Zortrax może zbierać i przetwarzać następujące dane dotyczące użytkowników:

2.1. Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników

Użytkownicy mogą przesyłać Zortrax informacje umożliwiające ich identyfikację („dane osobowe”), podczas korzystania z naszych usług, wypełniania formularzy dostępnych na stronach (np. umożliwiających rejestrację czy formularz newslettera), rejestracji produktu, udziału w organizowanych przez nas konkursach, promocjach, ankietach czy podczas uczestnictwa w targach a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z naszą firmą drogą telefoniczną, pocztą e-mail lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących naszych usług.

Informacje, jakie mogą być przekazywane naszej firmie są następujące:

2.2. Informacje pozyskiwane przez nas w sposób automatyczny

W odniesieniu do odwiedzin użytkownika na naszych stronach, możemy zbierać – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, wyłącznie za zgodą użytkownika – informacje dotyczące urządzeń i sieci wykorzystywanych przez niego w celu uzyskania dostępu do naszych usług. Może to obejmować następujące informacje: adres IP użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do naszej strony, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami oraz wszelkich numerów telefonów wykorzystanych w celu połączenia z naszym działem telefonicznej obsługi klienta. Zortrax pozyskuje te informacje za pośrednictwem różnych technologii, w tym także plików cookie (szczegółowe informacje są zamieszczone w pkt. 8 tego dokumentu).

2.3. Przechowywanie danych

Zortrax nie przechowuje danych osobowych Użytkownika dłużej niż jest to konieczne do celów, do których informacje te zostały zgromadzone. Powyższe oznacza, że dane osobowe zgromadzone przez Zortrax zostaną zniszczone lub usunięte z jego systemów, gdy nie będą już potrzebne.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. przetwarzanie danych osobowych użytkowania trwa co najmniej przez okres, w którym dane są wykorzystywane do świadczenia usługi na rzecz użytkownika,
  2. przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika następuje zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe Zortrax,
  3. Przetwarzanie danych następuje wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie informacje zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

3. W jaki sposób Zortrax wykorzystuje informacje pozyskiwane od użytkowników?

Zortrax wykorzystuje informacje pozyskane od użytkowników w następujących celach:

3.1. Formularze i cele z nimi związane

4. Kim są odbiorcy informacji pozyskiwanych przez naszą firmę od użytkowników i w jakich celach są one przekazywane tym odbiorcom?

Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, niektóre informacje dotyczące jego osoby są udostępniane członkom naszych społeczności, np. za pośrednictwem publicznego profilu użytkownika.

Ponadto Zortrax ściśle współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą być odbiorcami danych osobowych użytkownika, takimi jak:

Zortrax przekazuje informacje uzyskiwane od użytkowników, w tym ich dane osobowe, jakimkolwiek wymienionym powyżej podmiotom zewnętrznym jedynie w następujących przypadkach:

Zortrax korzysta z usług podmiotów świadczących usługi analityczne oraz udostępniających wyszukiwarki internetowe w celu doskonalenia i optymalizacji naszych Platform. Jest to domyślnie akceptowane przez użytkownika (np. podczas korzystania z wykorzystywanych w serwisach społecznościowych metod weryfikacji).

Firma Zortrax może również ujawniać informacje dotyczące użytkownika, jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub kiedy będzie uważać w dobrej wierze, że udostępnienie lub ujawnienie informacji jest w rozsądnym zakresie niezbędne dla (i) obrony przeciwko jakimkolwiek powództwom wytoczonym przeciwko Zortrax, (ii) w związku z toczącym się postępowaniem, (iii) wykonania jakichkolwiek umów zawartych z naszymi użytkownikami, takimi jak Regulamin Zortrax oraz naszą Informacją o polityce prywatności, (iv) w razie jakichkolwiek nagłych przypadków stanowiących zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, mogących spowodować śmierć lub odniesienie obrażeń przez ludzi, (v) w ramach śledztwa lub dochodzenia lub (vi) w celu obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Zortrax, użytkowników lub innych osób.

5. Reklamy skierowane do konkretnego użytkownika w serwisach społecznościowych i wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości tekstowych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, Zortrax może wykorzystywać informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem naszych Platform w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. (i) przesyłania naszych informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez nas lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika lub (ii) przesyłania skierowanych do konkretnego użytkownika reklam za pośrednictwem platform serwisów społecznościowych bądź witryn internetowych stron trzecich). W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: użytkownik może w dowolnej chwili wycofać/ zmodyfikować swoją zgodę (i) klikając link anulowania subskrypcji zamieszczony w każdej przesyłanej użytkownikowi wiadomości od firmy Zortrax lub (ii) kontaktując się z naszą firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 11 poniżej.

Docelowe materiały i treści reklamowe:

6. Czy informacje dotyczące użytkownika są przekazywane?

Wszystkie Dane osobowe użytkownika są przechowywane na terenie Unii Europejskiej („UE”).

Biorąc pod uwagę, że Zortrax prowadzi działalność w skali międzynarodowej, możemy przekazywać pewne Dane osobowe użytkowników do krajów nienależących do Unii Europejskiej, w których mogą obowiązywać mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, niż obowiązujące w kraju użytkownika.

Może to mieć miejsce, jeżeli firma, z której usług korzystamy w zakresie przetwarzania danych posiada siedzibę w kraju niezapewniającym „odpowiedniego” poziomu ochrony danych. Usługodawca odpowiedzialny za przetwarzanie danych może brać udział
między innymi w realizacji usług zamówionych przez użytkownika, przetwarzaniu danych dotyczących płatności, realizacji usług reklamowych i marketingowych w imieniu Zortrax oraz świadczeniu usług wsparcia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dotyczy to również przekazywania danych spółkom powiązanym z Zortrax, posiadającym siedziby poza terenem UE, którym mogą być przesyłane niektóre informacje dotyczące użytkownika w celu realizacji usług w tychże krajach.

W razie przekazywania danych w ten sposób, Zortrax zapewnia, że będzie ono przeprowadzane w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską jako zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony właścicieli danych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące stosowanych środków bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z naszą firmą za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o polityce prywatności.

7. Pliki cookie i technologie podobnego rodzaju

Strona Zortrax używa plików cookies by zapewnić użytkownikom wysoki poziom korzystania z dostępnych na niej zasobów. Tam, gdzie to konieczne, używamy systemu kontroli cookies, by zapewnić użytkownikom możliwość wyrażenia lub odmowy zgody na wykorzystanie plików cookies na ich komputerach lub innych urządzeniach. Wprowadzenie tego rozwiązania czyni zadość wymaganego prawem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika na umieszczenie plików cookies na jego lub jej urządzeniu.

Cookies to niewielkie pliki zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, które monitorują, zapisują i przechowują informacje o aktywności użytkownika na stronie. Dzięki temu strona, za pośrednictwem serwera, może dostarczać użytkownikom spersonalizowanych informacji.

W razie, gdy użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie i przechowywanie plików cookie na swoim twardym dysku, zaleca się wprowadzenie do przeglądarki ustawień bezpieczeństwa blokujących wykorzystanie plików cookie przez daną stronę oraz jej zewnętrznych partnerów.

Ta strona wykorzystuje oprogramowanie monitorujące użytkowników, by lepiej zrozumieć ich preferencje. Dostawcą wspomnianego oprogramowania jest Google Analytics, który używa go do analizy sposobów wykorzystania strony. Oprogramowanie zapisuje cookie na twardym dysku komputera użytkownika, by monitorować w jaki sposób użytkownicy używają strony, ale nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych. Polityka prywatności Google jest dostępna pod następującym adresem: [http://www.google.com/privacy.html].

Inne cookies mogą być przechowywane na twardym dysku użytkownika przez zewnętrznych dostawców, kiedy strona używa ich programów, linków sponsorowanych lub reklam. Takie cookies są wykorzystywane do monitorowania zachowań użytkowników zarówno na stronie, która dokonała instalacji, jak również stronach w/w dostawców. Czas ich przechowywania wynosi co do zasady 30 dni, jakkolwiek niektóre mogą być przechowywane dłużej. Żadne dane osobowe nie są przechowywane, zapisywane ani zbierane.

8. Linki do innych witryn internetowych i serwisów społecznościowych

Na naszych Platformach mogą być zamieszczane linki prowadzące do witryn internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub spółek powiązanych. W przypadku korzystania z linków prowadzących do tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich zasady polityki prywatności firm będących ich właścicielami, a Zortrax nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przesłaniem na te witryny jakichkolwiek swoich Danych osobowych.

9. Modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności

Jakiekolwiek modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie. W uzasadnionych przypadkach Zortrax może poinformować użytkownika o tych modyfikacjach lub starać się uzyskać jego zgodę. Należy systematycznie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności.

10. Kontakt

Aby skontaktować się z naszą firmą w celu przekazania nam jakichkolwiek sugestii lub zapytań dotyczących naszych praktyk w zakresie zachowania prywatności, użytkownik powinien skorzystać z naszej strony kontaktu lub przesyłając list na adres wskazany na początku niniejszego dokumentu.