Projekty współfinansowane
z Funduszy Europejskich

Zortrax S.A. efektywnie wykorzystuje możliwości wynikające z realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem zarówno programów centralnych takich jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, jak Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej Zortrax realizuje dwa projekty i zakończył z sukcesem również dwa przedsięwzięcia. Zakładka „Aktualne projekty”

Aktualności

Informacja nt. zbierania kosztorysów na potrzeby wyceny projektu RPO

Szanowni Państwo,   W związku z przygotowywaniem Zortrax S.A. do aplikowania o środki funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, prosimy o przygotowanie kosztorysu organizacji targów międzynarodowych na potrzeby oszacowania wartości projektu wg następujących wytycznych:   Targi międzynarodowe: TCT Show Birmingham (UK) 24-26.09.2019 https://tctshow.com/tctshow/en/page/home Formnext (DE) 19-22.11.2019 https://formnext.mesago.com/events/en.html   Koszty dojazdu do i z kraju docelowego uwzględniające: a) Koszty przelotu b) Koszty transportu z Olsztyna na lotnisko i z powrotem c) Koszty transportu z lotniska na miejscu do hotelu i z powrotem   Koszty zakwaterowania / noclegu w hotelach o standardzie maksymalnie 3-gwiazdkowym a) proszę wziąć pod uwagę nocleg dzień przed lub dzień po jeżeli jest to niezbędne ze względu na ramy czasowe trwania wydarzeń   Koszty wyżywienia – wyżywienie całodzienne   Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej o wymiarach min. 4m x 8m z dostępem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dłuższej ściany   Koszty budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach a) Zortrax posiada już gotowe stoisko o wymiarach 3m x 6m z dostępem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dłuższej ściany b) Koszty budowy stoiska powinny uwzględniać koszty dobudowy stoiska 1m w stosunku do krótszej i 2m w stosunku do dłuższej ściany c) Koszty stosika powinny uwzględniać jego montaż, demontaż oraz podłączenie i zużycie mediów   Koszty ubezpieczenia osób uczestniczących   Koszty transportu i spedycji eksponatów oraz logistyki stoiska wystawowego   Koszty wpisu do katalogu targowego, opłat rejestracyjnych, reklamy w mediach targowych   Koszty związane z przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów; a) broszury produktowe w ilości 1000 szt. na każde wydarzenie b) torby tekstylne na broszury i próbki w ilości 1000 szt. na każde wydarzenie . c) brandowana woda 500 butelek 0,33ml na każde wydarzenie   Koszty wstępu na teren targów i wystaw a) Koszty wstępu pracowników b) Koszty wstępu obsługi stoiska   Do wyceny powinien zostać dołączony: Program wydarzenia TCT Show Birmingham 2019 Program wydarzenia Formnext 2019 W przypadku braku programu prośba o załączenie programów za rok 2018   Uwagi: Wycena powinna zostać przygotowana oddzielnie dla dwóch eventów. Kosztorys powinien zawierać całkowite koszty wraz z wynagrodzeniem organizatora (Wykonawcy) wyjazdów Do wyceny należy przyjąć delegacje 3 pracowników Zortrax Wykonawca powinien zagwarantować miejsce na stoisko wystawiennicze na targach o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m   Przygotowane wyceny prosimy wysłać do 28.02.2019 na adres marcelina@zortrax.com   Warunki wobec Wykonawcy: realizacja minimum 2 usług związanych z organizacją udziału w targach zagranicznych średniorocznie doświadczenie w montażu modułowych systemów wystawienniczych "Clever Frame" zagwarantowanie miejsca na stoisko na targach zamkniętego z dwóch stron prawostronnie o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m   Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym, a jedynie stanowi podstawę do oszacowania wartości zamówienia. Procedura wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzona po złożeniu przez Zortrax wniosku aplikacyjnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Więcej