Projekty współfinansowane
z Funduszy Europejskich

Zortrax S.A. efektywnie wykorzystuje możliwości wynikające z realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem zarówno programów centralnych takich jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, jak Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej Zortrax realizuje dwa projekty i zakończył z sukcesem również dwa przedsięwzięcia. Zakładka „Aktualne projekty”

Aktualności

Informacja nt. zbierania kosztorysów na potrzeby wyceny projektu RPO

Szanowni Państwo,   W związku z przygotowywaniem Zortrax S.A. do aplikowania o środki funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, prosimy o przygotowanie kosztorysu organizacji targów międzynarodowych na potrzeby oszacowania wartości projektu wg następujących wytycznych:   Targi międzynarodowe: TCT Show Birmingham (UK) 24-26.09.2019 https://tctshow.com/tctshow/en/page/home Formnext (DE) 19-22.11.2019 https://formnext.mesago.com/events/en.html   Koszty dojazdu

Więcej