Nagrody i wyróżnienia

Najlepsza polska drukarka 3D M200 Plus
Najlepsza nowa polska drukarka 3D Inkspire
Best 3D Printer Workhorse (M200)
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii START-UP.PL
Najlepsza polska drukarka 3D (M200)
Golden 'A Design Award (M200)
Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska"
Best Personal 3D printer (FFF) (M200)
Produkt Warmii i Mazur M220 M300
Najlepsza drukarka w kategorii "Plug&Play" (M200) 2015
Wyróżnienie w rankingu dynamicznych i innowacyjnych firm
Wizjoner 2017 (Rafał Tomasiak)
Najlepsza polska firma 2017
Najlepsza polska drukarka 3D 2017 (M200)
Najlepsza drukarka w kategorii "Prosumer" (M200)
Top 3 overall best 3D Printers (M200)
Diamentowy Laur „Najlepszym z Najlepszych”
Biało - czerwona flaga
Best Quality Employer
Globalni Liderzy Przyszłości
Regionalny Orzeł Eksportu Warmii i Mazur w kategorii „Innowacyjny Produkt Eksportu”
Najlepsza polska firma 2016
Najlepsza polska drukarka 3D 2016 (M200)
Najlepsze urządzenie desktopowe na świecie (M200)
Produkt Roku (Inventure)
Najlepsze na świecie urządzenie typu Plug&Play (M200)
Top 3 overall best 3D Printers (M200)
Przedsiębiorca Roku EY w kategorii „Nowy Biznes”
Statuetka Św. Jakuba - Nagroda Prezydenta Olsztyna
Człowiek roku 2015 (Rafał Tomasiak)
Najlepsza polska firma 2015
Najlepsze na świecie urządzenie typu Plug&Play (M200)
Nagroda Polskiej Rady Biznesu w kategorii „Wizja i Innowacja”
Najlepsza polska firma 2014