Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  11 542 250,00 zł i jest w pełni opłacony.
Kapitał zakładowy jest podzielony na 115 422 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach WZA

l.p Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów w WZA
1 INARIUS FUNDACJA RODZINNA 18 500 000 18 500 000 16.03 16.03
2 Artur Błasik 14 050 000 14 050 000 12.17 12.17
3 Mariusz Babula 12 360 538 12 360 538 10.71 10.71
4 Pozostali akcjonariusze 70 511 962 70 511 962 61.09 61.09