Relacje inwestorskie

Aktualności

Wykup obligacji serii D1

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2018, Zortrax S.A. dokonał płatności tytułem wykupu obligacji serii D1 oraz tytułem płatności za kupon odsetkowy. Środki z tytułu wykupu obligacji zostaną zaksięgowane na rachunkach obligatariuszy w dniu jutrzejszym, tj. 12 grudnia 2018 roku. Ze względu na opóźnienie, spowodowane problemem technicznym, kwota wykupu została powiększona o należne

Więcej

Raporty

Opinia i raport biegłego rewidenta 2017
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
Pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta – 2016
Pobierz