Relacje inwestorskie

Raporty

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Corelens S.A. oraz Zortrax S.A
Pobierz
PLAN POŁĄCZENIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.
Pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta 2019
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019
Pobierz