Relacje inwestorskie

Raporty

PLAN POŁĄCZENIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.
Pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta 2019
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
Pobierz