Relacje inwestorskie

Raporty

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Zortrax S.A. oraz Corelens S.A.
Pobierz
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Zortrax S.A. oraz Corelens S.A.
Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Corelens S.A. oraz Zortrax S.A
Pobierz
PLAN POŁĄCZENIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.
Pobierz