Relacje inwestorskie

Rada nadzorcza

Przemysław Krzemieniecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Olchanowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Baryś - Członek Rady Nadzorczej

Sergiusz Kielian - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Niedziółka - Członek Rady Nadzorczej

Anna Rybczyńska - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Supeł - Członek Rady Nadzorczej

Powrót