Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Sergiusz Kielian - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Baryś - Członek Rady Nadzorczej

Anna Rybczyńska - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Supeł - Członek Rady Nadzorczej

Powrót