Formularz Akcjonariusza Zortrax S.A.

Niniejszy formularz służy aktualizacji danych Akcjonariuszy Spółki Zortrax S.A. niezbędnych do zarejestrowania akcji na indywidualnych rachunkach maklerskich.