Formularz Akcjonariusza Zortrax S.A.

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla Akcjonariuszy Spółki Zortrax S.A. w celu uzupełnienia danych niezbędnych do zarejestrowania akcji na indywidualnych rachunkach maklerskich.