Walne Zgromadzenia

2024
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 26 KWIETNIA 2024 R.
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
2023
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 10 LIPCA 2023 R.
Uchwały ZWZ z 10 lipca 2023 r.
Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ
Pobierz
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 19 STYCZNIA 2023 R.
Uchwały NWZ z 19 stycznia 2023 r.
Pobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru
Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
Klauzula RODO NWZ
Pobierz
2022
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 LIPCA 2022 R.
Uchwały ZWZ z 11 lipca 2022 r.
Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ
Pobierz
Informacja o liczbie głosów i akcji
Pobierz
Klauzula RODO ZWZ
Pobierz
2021
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 23 LIPCA 2021 R.
Uchwały ZWZ z 23 lipca 2021 r.
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ
Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30 KWIETNIA 2021 R.
Uchwały NWZ z 30 kwietnia 2021 r.
Pobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
2020
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 3 LIPCA 2020 R.
Uchwały ZWZ z 3 lipca 2020 r.
Pobierz
2019
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 18 CZERWCA 2019 R.
Uchwały ZWZ z 18 czerwca 2019 r.
Pobierz
Ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 lipca 2018 r.
Uchwały ZWZ z 4 lipca 2018 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja 2018 r.
Uchwały NWZ z 16 maja 2018 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 marca 2018 r.
Uchwały NWZ z 30 marca 2018 r.
Pobierz
2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 6 października 2017 r.
Uchwały NWZ z 6 października 2017 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4 sierpnia 2017 r.
Uchwały NWZ z 4 sierpnia 2017 r.
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2 czerwca 2017 r.
Uchwały ZWZ z 2 czerwca 2017 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 maja 2017 r.
Uchwały NWZ z 8 maja 2017 r.
Pobierz