Walne zgromadzenia

2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 lipca 2018 r.
Uchwały ZWZ z 4 lipca 2018 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja 2018 r.
Uchwały NWZ z 16 maja 2018 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 marca 2018 r.
Uchwały NWZ z 30 marca 2018 r.
Pobierz
2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 6 października 2017 r.
Uchwały NWZ z 6 października 2017 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4 sierpnia 2017 r.
Uchwały NWZ z 4 sierpnia 2017 r.
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2 czerwca 2017 r.
Uchwały ZWZ z 2 czerwca 2017 r.
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 maja 2017 r.
Uchwały NWZ z 8 maja 2017 r.
Pobierz