Dokumenty korporacyjne

Suplementu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 r. do Dokumentu Połączeniowego
Pobierz
Dokument Połączeniowy
Pobierz
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Zortrax S.A. oraz Corelens S.A.
Pobierz
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Zortrax S.A. oraz Corelens S.A.
Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Corelens S.A. oraz Zortrax S.A
Pobierz
PLAN POŁĄCZENIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.
Pobierz
KRS
Pobierz
Statut
Pobierz