A A A

Dotacje na kapitał obrotowy dla Zortrax Spółka Akcyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa: I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-28-0085/20-00
Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/09/2020
Beneficjent: Zortrax Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 277.211,31 PLN
Kwota dofinansowania: 277.211,31 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.