Informacja nt. zbierania kosztorysów na potrzeby wyceny projektu RPO

Szanowni Państwo,

 

W związku z przygotowywaniem Zortrax S.A. do aplikowania o środki funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, prosimy o przygotowanie kosztorysu organizacji targów międzynarodowych na potrzeby oszacowania wartości projektu wg następujących wytycznych:

 

Targi międzynarodowe:

 

 1. Koszty dojazdu do i z kraju docelowego uwzględniające:
  a) Koszty przelotu
  b) Koszty transportu z Olsztyna na lotnisko i z powrotem
  c) Koszty transportu z lotniska na miejscu do hotelu i z powrotem

 

 1. Koszty zakwaterowania / noclegu w hotelach o standardzie maksymalnie 3-gwiazdkowym
  a) proszę wziąć pod uwagę nocleg dzień przed lub dzień po jeżeli jest to niezbędne ze względu na ramy czasowe trwania wydarzeń

 

 1. Koszty wyżywienia – wyżywienie całodzienne

 

 1. Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej o wymiarach min. 4m x 8m z dostępem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dłuższej ściany

 

 1. Koszty budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach
  a) Zortrax posiada już gotowe stoisko o wymiarach 3m x 6m z dostępem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dłuższej ściany

  b) Koszty budowy stoiska powinny uwzględniać koszty dobudowy stoiska 1m w stosunku do krótszej i 2m w stosunku do dłuższej ściany
  c) Koszty stosika powinny uwzględniać jego montaż, demontaż oraz podłączenie i zużycie mediów

 

 1. Koszty ubezpieczenia osób uczestniczących

 

 1. Koszty transportu i spedycji eksponatów oraz logistyki stoiska wystawowego

 

 1. Koszty wpisu do katalogu targowego, opłat rejestracyjnych, reklamy w mediach targowych

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów;
  a) broszury produktowe w ilości 1000 szt. na każde wydarzenie
  b) torby tekstylne na broszury i próbki w ilości 1000 szt. na każde wydarzenie .
  c) brandowana woda 500 butelek 0,33ml na każde wydarzenie

 

 1. Koszty wstępu na teren targów i wystaw
  a) Koszty wstępu pracowników
  b) Koszty wstępu obsługi stoiska

 

Do wyceny powinien zostać dołączony:

 1. Program wydarzenia TCT Show Birmingham 2019
 2. Program wydarzenia Formnext 2019
 3. W przypadku braku programu prośba o załączenie programów za rok 2018

 

Uwagi:

 1. Wycena powinna zostać przygotowana oddzielnie dla dwóch eventów.
 2. Kosztorys powinien zawierać całkowite koszty wraz z wynagrodzeniem organizatora (Wykonawcy) wyjazdów
 3. Do wyceny należy przyjąć delegacje 3 pracowników Zortrax
 4. Wykonawca powinien zagwarantować miejsce na stoisko wystawiennicze na targach o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m

 

Przygotowane wyceny prosimy wysłać do 28.02.2019 na adres marcelina@zortrax.com

 

Warunki wobec Wykonawcy:

 • realizacja minimum 2 usług związanych z organizacją udziału w targach zagranicznych średniorocznie
 • doświadczenie w montażu modułowych systemów wystawienniczych „Clever Frame”
 • zagwarantowanie miejsca na stoisko na targach zamkniętego z dwóch stron prawostronnie o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m

 

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym, a jedynie stanowi podstawę do oszacowania wartości zamówienia. Procedura wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzona po złożeniu przez Zortrax wniosku aplikacyjnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.