Zortrax i Skriware z umową o strategicznej współpracy

Już w maju pierwszym efektem współpracy Zortrax i Skriware, lidera w dziedzinie technologii dla edukacji, będzie wyposażenie szkół w Irlandii w laboratoria SkriLab, w skład których wchodzą m.in. drukarki 3D Zortrax M200 Plus. Kolejnym krokiem jest oferta przygotowana zgodnie z wymaganiami rządowego programu Aktywna Tablica. Program ten daje możliwość dofinansowania 4,5 tys. polskich szkół, dzięki czemu w wielu z nich pojawić może się nowoczesne laboratorium edukacyjne SkriLab, wartość umowy pomiędzy Zortrax i Skriware to ok. 4,8 mln zł. 

Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed młodymi ludźmi wchodzącymi w dorosłość nowe wyzwania. W sposób dość drastyczny pokazała to pandemia, weryfikując system oświaty i sytuację współczesnej edukacji. Współpraca ze Skriware pozwala nam realizować jedno z kluczowych założeń strategii Zortrax – aktywne uczestniczenie w kształtowaniu współczesnej edukacji i wspieranie przyszłych profesjonalistów w obraniu ścieżki ich kariery mówi Mariusz Babula, Wiceprezes Zarządu Zortrax S.A.

Zortrax, lider rynku druku 3D, podpisał dziś umowę z docenianym za innowacje w zakresie edukacji Skriware, zapowiadaną wcześniej w liście intencyjnym z 17 lutego 2021 roku. Dokument określa m.in. warunki współpracy strategicznej obu firm. Na mocy zawartej umowy drukarka 3D Zortrax M200 Plus stanie się nieodłącznym elementem sztandarowego produktu Skriware – czyli laboratorium edukacyjnego SkriLab. Autorskie rozwiązanie Skriware to kompleksowy system edukacyjny, oparty o technologię druku 3D, robotykę, programowanie i narzędzia służące do modelowania przestrzennego. Dzięki Skriware użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji zgodnie z metodologią STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

SkriLab ma pomóc nabyć umiejętności, takie jak zdolność krytycznego, samodzielnego myślenia, projektowego podejścia do pracy, działania w zespole czy kreatywnego rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych. Celem laboratorium jest rozwijanie u uczniów kompetencji istotnych z punktu widzenia prognoz dotyczących przyszłej sytuacji na rynku pracy. SkriLab stanowi jednocześnie pomocne narzędzie dla nauczycieli podnosząc ich kwalifikacje zawodowe i wyposażając w materiały potrzebne do przeprowadzenia angażującej lekcji – w szkole lub modelu zdalnym.

Wartość podpisanego kontraktu na lata 2021-2024 wynosi 4,8 mln zł, jednak w zależności od przebiegu współpracy i jej zasięgu geograficznego kwota może wzrosnąć.

Dostrzegliśmy potencjał, który niosło ze sobą połączenie naszego oprogramowania i treści edukacyjnych ze sprawdzoną w licznych bojach technologią druku 3D. Podpisanie umowy pomiędzy Skriware i Zortrax umożliwiło doposażenie kompleksowych laboratoriów edukacyjnych w drukarki 3D o uznanej na świecie jakości. Dzięki temu stworzyliśmy rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji zarówno w Polsce jak i na całym świecie – mówi Karol Górnowicz, Prezes Zarządu Skriware.

Już od maja 2021 roku drukarka 3D Zortrax M200 Plus będzie elementem rozwiązań dostarczanych przez Skriware do szkół na całym świecie, zaczynając od Irlandii. Równie istotnym projektem dla obu Spółek będzie wspólne wyposażenie polskich szkół w nowoczesne laboratoria. Z myślą o nich oferta Skriware została dostosowana do rządowego programu „Aktywna Tablica 2020-2024” r., który może w dużym stopniu zapewnić fundusze na zakupSkriLabów nawet w kilku tysiącach polskich szkół.

***

O firmie Zortrax:

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania. Urządzenia Zortraxu są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. W 2020 r. firma wdrożyła również linię maszyn z sektora industrial oferując kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Opracowała również technologię druku 3D modeli kompozytowych z dwóch mieszanek PEEK we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Z rozwiązań firmy Zortrax korzystają m.in. NASA, Toyota czy koncern Bosch.

Z początkiem maja akcjonariusze Corelens zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Fuzja umożliwi liderowi druku 3D rozwinięcie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, a także debiut na NewConnect. Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Corelens. Celem Zortrax jest dokonanie prawnego połączenia z Corelens jeszcze w tym kwartale.

Podczas Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze Corelens zdecydowali również o zmianie siedziby spółki, a także nazwy spółki z Corelens na Zortrax. Dotychczasowa działalność Corelens stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

W 2021 roku firma zawiązała spółkę zależną Zortrax Dental, która ma zajmować się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej. Założyciele spółki zapowiedzieli przeprowadzenie emisji crowdfundingowej o wartości do 1 mln euro, czyli ok. 4,5 mln zł, jeszcze w II kwartale 2021.

O firmie Skriware:

Firma Skriware powstała w 2015 r. jako start-up technologiczny specjalizujący się w druku 3D. W 2018 r. firma zmieniła kierunek strategii dostrzegając ogromny potencjał w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji. Od 2020 r. firma dostarcza do szkół autorskie laboratorium edukacyjne, oparte o technologię druku 3D, robotykę, programowanie i narzędzia służące do modelowania przestrzennego. Dzięki Skriware użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji zgodnie z metodologią STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics). Firma zajęła 9 miejsce w kategorii Rising Stars rankingu Technology Fast 50 CEE 2020 oraz została zakwalifikowana do grona 8 finalistów prestiżowego międzynarodowego konkursu Global EdTech Startups Awards (GESAwards) 2020.