Firmware w wersji 2.0 dla drukarek 3D z serii M Plus z obsługą szklanych platform i Systemem Bezpiecznego Wznawiania Wydruku

Wysoko wydajne i wyposażone w Wi-Fi drukarki 3D z serii M Plus otrzymały nowy firmware, w którym zawarto nowe i ważne funkcjonalności, takie jak odświeżony interfejs użytkownika oraz szereg dodatkowych poprawek i ulepszeń.

Drukowanie 3D na szklanych platformach

Wraz z premierą Firmware 2.0 w drukarkach 3D z serii M Plus wprowadzono możliwość ręcznej kalibracji platformy roboczej, co jest dodatkową funkcjonalnością do automatycznej kalibracji uruchamianej z poziomu wyświetlacza dotykowego. Opcja ręcznej kalibracji otwiera możliwość korzystania ze szklanej platformy na stołach roboczych i drukowania modeli 3D bez raftu. Pozwala to na uzyskanie na drukarkach 3D z serii M200 Plus i M300 Plus jeszcze wyższą jakość podłoża drukowanych detali oraz zaoszczędzenie czasu druku 3D przez brak konieczności drukowania raftu.

System Bezpiecznego Wznawiania Wydruku

W celu redukcji liczby nieudanych wydruków, drukarki 3D potrafią teraz zapisywać na bieżąco stan zaawansowania realizowanej pracy, co ma znaczenie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych. Gdy użytkownik zobaczy powiadomienie o jakimś problemie, drukarka 3D może zostać wyłączona w celu przeprowadzenia ewentualnych prac serwisowych. Po rozwiązaniu problemu lub usunięciu awarii, proces druku 3D może zostać wznowiony z dokładnie tego samego miejsca gdzie został przerwany.

Wybór pożądanych ustawień

Z myślą o użytkownikach, którzy drukują zwykle z jednego konkretnego filamentu, dodano opcję ręcznego ustawiania temperatury stołu roboczego w czasie gdy drukarka 3D jeszcze lub aktualnie nie pracuje. Ta funkcjonalność pozwala na oszczędzanie czasu potrzebnego na rozgrzanie stołu roboczego w normalnym trybie pracy. Aby ustawić pożądaną temperaturę należy na wyświetlaczu wybrać opcję WORKING OPTIONS a następnie SET PLATFORM IDLE TEMPERATURE.

Wprowadzono także dodatkową opcję oszczędzania energii elektrycznej w postaci stanu uśpienia, która może albo zostać całkowicie wyłączona, albo pozwala użytkownikowi na samodzielne ustawienie czasu gdy drukarka 3D ma przejść w ten tryb. Aby wybrać tą opcję należy wejść w WORKING OPTIONS i wybrać MINUTES TO ENTER SLEEP MODE.

Lepszy Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)

Zmieniono graficzny interfejs użytkownika (GUI) tak aby był bardziej spójny i zgodny z interfejsami drukarek 3D M300 Dual i Inkspire. Ta jednolitość pomiędzy naszymi drukarkami 3D zostanie dodatkowo podkreślona w kolejnych aktualizacjach, które zostaną wdrożone na urządzeniach Zortrax. Aktualizacja do wersji 2.0 jest ostateczna i po jej instalacji nie można wrócić do wcześniejszych wersji oprogramowania.

Nowy firmware dla M200 Plus i M300 Plus może zostać pobrany z naszego centrum obsługi klienta, gdzie znajdują się także pełny dziennik zmian oraz komplet informacji na temat aktualizacji i poprawek, które wprowadziliśmy.