Relacje inwestorskie

Zortrax podpisał plan połączenia z Corelens

Zortrax, dostarczający kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego, podpisał plan połączenia z notowaną na NewConnect, spółką Corelens. Operacja pozwoli na uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej.

Plan połączenia jest konsekwencją niedawno zawartej umowy inwestycyjnej. To kolejny wymagany przez prawo krok przybliżający Zortrax do uzyskania statusu spółki publicznej. Na potrzeby połączenia zleciliśmy wycenę Zortrax, która określiła wartość naszej spółki na 150 mln zł. Nasza klarowna strategia rozwoju oraz sprzyjające otoczenie rynkowe, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i zakładać dynamiczny wzrost sprzedaży rozwiązań dla różnych sektorów, w tym szeroko rozumianej branży medycznej, gdzie liczymy również na wsparcie i doświadczenie zespołu Corelens – komentuje Mariusz Babula, Wiceprezes Zarządu Zortrax.

Po siedmiu miesiącach 2020 r. Zortrax miał 20,4 mln zł przychodów, wobec 24,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA wyniosła -0,1 mln zł wobec -0,6 mln zł po siedmiu miesiącach 2019 r. Na wyniki negatywny wpływ miały odpisy o charakterze jednorazowym. Planowane połączenie z Corelens spowodowało konieczność rozwiązania aktywa podatkowego Zortrax co zmniejszyło wynik netto o 2,9 mln zł, ale nie miało wpływu na poziom gotówki. Wynik netto po siedmiu miesiącach wyniósł -6,1 mln zł wobec -3,3 mln zł rok wcześniej. Na koniec lipca, Zortrax dysponował środkami pieniężnymi w wysokości 3,4 mln zł wobec 2,8 mln zł rok wcześniej.

– W I pół. 2020 r. Zortrax mierzył się z trudnościami wywołanymi następstwem pandemii COVID-19. Jednym z głównych dostawców spółki są kontrahenci z Chin, który czasowo zobligowany był do wstrzymania produkcji komponentów dedykowanych drukarkom 3D. To z kolei miało wpływ na brak możliwości realizacji wszystkich zamówień przez Zortrax i spadek sprzedaży. Aktualnie sytuacja epidemiczna nie ma wpływu na działalność Zortrax, a współpraca z partnerami z Azji przebiega bez zakłóceń – mówi Mariusz Babula.

Połączenie z Corelens ma zostać dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. W ramach emisji połączeniowej Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax co najmniej 111 937 500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować ok. 97 proc. akcji Corelens w podwyższonym kapitale zakładowym Corelens. W zamian za 1 (jedną) akcję Zortrax wydanych zostanie 15 (piętnaście) akcji nowej emisji Corelens. Efektem połączenia byłoby uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej.

Plan połączenia

O Zortrax

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania. Urządzenia Zortraxu są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. Z rozwiązań firmy Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch.

< powrót