Żywice BASF Forward AM skalibrowane dla drukarki 3D Zortrax Inkspire 2

BASF Forward AM jest jednym z największych producentów żywic fotopolimerowych na świecie oferującym szeroką gamę materiałów przeznaczonych dla drukarek 3D działających w technologiach UV LCD, DLP i SLA. Współpracując z BASF Forward AM, inżynierowie Zortrax opracowali profile, które gwarantują najlepsze możliwe rezultaty druku z żywic BASF Forward AM na drukarce 3D Zortrax Inkspire 2. Każdy materiał BASF Forward AM obsługiwany przez Inkspire 2 został poddany rygorystycznemu, dwuetapowemu procesowi walidacji, aby upewnić się, że właściwości fizyczne części drukowanych w 3D spełniają lub przekraczają wartości deklarowane przez producenta. Proces ten był prowadzony niezależnie w siedzibie Zortrax oraz w laboratoriach druku 3D firmy BASF Forward AM i obejmował wykonanie testowych modeli na Inkspire 2 oraz ich obróbkę w Zortrax Cleaning Station i Zortrax Curing Station.

Żywice o wysokiej sztywności

Cechą definiującą te materiały jest wysoka sztywność. Części drukowane 3D ze sztywnych żywic nie poddają się naprężeniom, zachowując swój kształt do momentu zerwania. Najlepiej sprawdzają się w druku ram konstrukcyjnych, przyrządów pozycjonujących lub osprzętu.

Zastosowania

Ramy konstrukcyjne

Przyrządy pozycjonujące

Osprzęt

Obudowy

Właściwości

Wysoka sztywność

Wysoka dokładność

Niski skurcz

Żywice o wysokiej wytrzymałości

Żywice z tej rodziny mogą wytrzymać bardzo duże obciążenia zanim pękną. W porównaniu ze sztywnymi materiałami uginają się nieco bardziej pod obciążeniem, ale wymagają większej siły, aby osiągnąć punkt zerwania. W związku z tym wytrzymałe żywice są zwykle stosowane do elementów mechanicznych pracujących pod dużymi obciążeniami.

Zastosowania

Elementy nośne

Części odporne na uderzenia

Części odporne na zużycie

Właściwości

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Wysoka odporność na uderzenia

Wysoka odporność na zużycie

Żywice elastyczne

Zadaniem żywic elastomerowych jest emulacja różnego rodzaju gumy. Takie materiały są powszechnie używane do produkcji uszczelek, odbojników lub zawiasów. Różnią się elastycznością, wytrzymałością mechaniczną i właściwościami termicznymi, co umożliwia dobór materiału do konkretnego zastosowania.

Zastosowania

Uszczelki

Zawiasy

Zderzaki odporne na uderzenia

Właściwości

Bardzo niska sztywność

Bardzo wysoka rozciągliwość

Żywice wysokotemperaturowe

Żywice wysokotemperaturowe mogą wytrzymać działanie wysokich temperatur bez utraty swoich właściwości mechanicznych. Takie materiały są wykorzystywane do szybkiego drukowania komponentów o właściwościach porównywalnych z plastikami stosowanymi w formowaniu wtryskowym lub do wytwarzania części działających w wysokich temperaturach.

Zastosowania

Formy wtryskowe

Komponenty porównywalne z formowaniem wtryskowym

Właściwości

Wysoka temperatura ugięcia pod naciskiem

Wysoka stabilność termiczna

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Żywice z wypełnieniem ceramicznym

Specjalistyczna żywica z wypełnieniem ceramicznym należąca do linii żywic rigid firmy BASF Forward AM. Wysoka zawartość cząsteczek ceramicznych sprawia, że to materiał pożądany w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym, elektronicznym, energetycznym, chemicznym oraz w robotyce.

Zastosowania

Formy wtryskowe

Części odporne na zużycie

Właściwości

Wysoka temperatura ugięcia pod naciskiem

Wysoka sztywność

Wysoka stabilność termiczna