Ultracur3D® RG 3280

Ultracur3D® RG 3280 to specjalistyczna żywica do druku 3D z wypełnieniem ceramicznym należąca do linii żywic rigid firmy BASF Forward AM. Żywica przeznaczona jest do pracy z drukarką Zortrax Inkspire 2, a gotowe wydruki mogą być obrabiane w Zortrax Cleaning Station i Zortrax Curing Station. Materiał ten charakteryzuje się wyjątkowo wysoką sztywnością dochodzącą do 10 GPa oraz doskonałą odpornością na wysokie temperatury ze wskaźnikiem HDT sięgającym 280 ºC przy ciśnieniu 0,45 MPa.

Pomimo specyficznego składu, żywica posiada niską lepkość, a jej sedymentacja jest ograniczona. W rezultacie osadzanie się żywicy w zbiorniku jest mniej prawdopodobne, a materiał jest łatwy w obróbce i druku. Wysoka zawartość cząsteczek ceramicznych sprawia, że Ultracur3D® RG 3280 to materiał pożądany w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym, elektronicznym, energetycznym, chemicznym oraz w robotyce. Żywica jest biała i ma ceramiczne wykończenie.

Modele 3D wykonane z żywicy Ultracur3D® RG 3280 na drukarce Zortrax Inkspire 2 i odpowiednio obrobione w Zortrax Cleaning Station i Zortrax Curing Station nie wymagają dalszej obróbki termicznej. Cały proces z wykorzystaniem tych trzech urządzeń pozwala uzyskać części o właściwościach zbliżonych do ceramiki bez konieczności stosowania specjalnych pieców.

Dostępne kolory

White
Przeznaczony do Opakowanie Waga netto produktu Długość fali
Zortrax Inkspire 2 butelka 1650 g ± 5% 405 nm
Główne cechy System metryczny System imperialny Metoda badawcza
Sprężystość powrotna 10 GPa 1450 ksi ASTM D638
Twardość wg. Shore'a 96 96 ASTM D2240
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła przy 0,45 MPa >280 °C >536 °F
ASTM D648
Mikser powietrza wydrukowany na Zortrax Inkspire 2 z żywicy BASF Ultracur3D® RG 3280

Mikser powietrza wydrukowany na Zortrax Inkspire 2 z żywicy BASF Ultracur3D® RG 3280

Zastosowania

  • części wymagające odporności na zużycie i korozję,
  • izolacja termiczna i elektryczna,
  • piny pozycjonujące i prowadzące,
  • elementy izolujące napięcie elektryczne, na przykład ramiona manipulacyjne
  • formy wtryskowe
  • części silników odrzutowych np. w nowoczesnych dronach