Relacje inwestorskie

Zortrax z ponad 70-proc. wzrostem sprzedaży w I kwartale 2019 r.

  • Zortrax, dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie druku trójwymiarowego, wypracował 10 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2019 r., co oznacza wzrost rok do roku o 71 proc.
  • Spółka zakończyła procedury depozytowe. W następnym kroku uzupełni dokumentację
    w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w celu dematerializacji akcji.

– Budowa nowej, bardziej zdywersyfikowanej pod względem dystrybucji sieci sprzedaży oraz konsekwentne zwiększanie portfolio produktowego przynosi spodziewane rezultaty. Oczekujemy, że ofensywa produktowa pozwoli nam utrzymać korzystną dynamikę w kolejnych kwartałach. – komentuje Rafał Tomasiak, prezes Zortrax.

  I kwartał 2018 r. I kwartał 2019 r. Zmiana
Przychody (mln zł) 5,9 10,0 +71%
EBITDA (mln zł) -0,7 -0,5 +21%
Wystandaryzowany wynik EBITDA [1](mln zł) -0,7 0
Wynik netto (mln zł) -2,0 -1,6 +24%

 

Na kształt EBITDA i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miał wzrost wydatków na badania i rozwój oraz ich kumulacja w pierwszym półroczu.

Premiery nowych produktów są główną przyczyną wzrostu przychodów Zortrax. Chcemy utrzymać tempo wzrostu w oparciu o nowe produkty i nowe technologie, dlatego zdecydowaliśmy  się na intensyfikację działań badawczych i rozwojowych, które były zaplanowane na przyszłe okresy.  To wpływa na bieżącą rentowność, ale jest inwestycją w przyszłość – tłumaczy Rafał Tomasiak, prezes Zortrax.

Realizowane w I kwartale projekty badawcze są dotowane, co oznacza, że ok. 60 proc. poniesionych nakładów, czyli około 1,9 mln zł, zostanie zwrócone, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki. Na wzrost kosztów w I kwartale wpływ miały również wydatki związane z wprowadzeniem nowych produktów. W ostatnich ośmiu miesiącach premierę miało sześć urządzeń Zortrax.

Zarząd spółki oczekuje dodatnich wartości EBITDA i zysku netto na koniec 2019 r.

Stan prac nad debiutem na NewConnect

Spółka zakończyła procedury depozytowe. W następnym kroku Zortrax uzupełni dokumentację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w celu dematerializacji akcji, by finalnie ubiegać się w GPW o wprowadzenie papierów do obrotu na NewConnect. Obecnie Zortrax prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu, który będzie pełnił rolę autoryzowanego doradcy NewConnect.

Depozyty akcji należących do inwestorów indywidualnych

Akcje inwestorów znajdują się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Na stronie Zortrax, w zakładce relacje inwestorskie (https://zortrax.com/pl/investor-relations/ ), dostępne będą informacje dotyczące technicznych aspektów dematerializacji.

Rozwój oferty i ekspansja zagraniczna Zortrax

Najnowszym produktem Zortrax jest debiutująca na początku maja drukarka M300 Dual. Dzięki zastosowaniu systemu rozpuszczalnych w wodzie podpór (LPD Plus), w desktopowym urządzeniu zamknięto technologię, która do tej pory była zarezerwowana tylko dla przemysłowych drukarek 3D.

W ramach dywersyfikacji oferty produktowej, pod koniec 2018 r. Zortrax wprowadził na rynek trzy drukarki: M200 Plus, Inkspire i M300 Plus. Ponadto swoje premiery miały: urządzenie filtrujące – HEPA Cover oraz urządzenie do wygładzania oparami – Apoller.

W drugiej połowie maja Zortrax podpisał umowę z firmą Sicnova na wyłączną dystrybucję produktów w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. Sicnova zajmie się sprzedażą pełnego asortymentu olsztyńskiego producenta drukarek 3D. To ważny krok wspierający jeden z kluczowych dla Zortrax kierunków eksportowych.

Zortrax zbudował silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania. Urządzenia spółki są wykorzystywane przez tysiące klientów, w ponad 70 krajach świata, w różnego rodzaju branżach.

W 2018 r. eksport stanowił ponad 90 proc. obrotów ogółem, a największa ich część została wypracowywana w Europie (60-proc. udział w strukturze przychodów ze sprzedaży), przed Azją
(18-proc. udział) i Ameryką Północną (9 proc.). Najważniejszymi rynkami zbytu w ubiegłym roku były: Francja, USA, Japonia, Niemcy i Szwecja.

Zortrax dysponuje doświadczoną i wysoko wyspecjalizowaną kadrą badawczo-rozwojową, której celem jest poszerzanie oferty i zwiększanie jakości produktów. Spółkę wspiera prężnie działająca, globalna sieć ponad 100 resellerów. Efektem opisanego wyżej łańcucha wartości jest 25 tys. urządzeń sprzedanych w historii.

[1] Uwzględnia wielkość przyznanych dotacji, które będą stanowiły zwrot za poniesione nakłady na działalność badawczą

< powrót