Relacje inwestorskie

Zortrax stawia ostatni krok w drodze na NewConnect. Akcjonariusze Corelens zdecydowali o połączeniu z liderem polskiego druku 3D

Zortrax, spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego zrobiła ostatni krok w drodze na NewConnect. 30 kwietnia akcjonariusze Corelens, notowanej na NewConnect spółki zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej Połączenie z Corelens umożliwi liderowi polskiego runku druku 3D rozwinięcie kompetencji w sektorze zdrowotnym (szczególnie dentystycznym i okulistycznym).

 

30 kwietnia podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Corelens jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące emisji połączeniowej z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Fuzja zapowiadana w podpisanym 30 września 2020 roku planie połączenia to kamień milowy pozwalający na uzyskanie liderowi druku 3D statusu spółki publicznej.

W ramach emisji połączeniowej, Corelens emituje dla akcjonariuszy Zortrax 111.937.500 akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja była dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować ok. 97% akcji Corelens w podwyższonym kapitale zakładowym Corelens. W zamian za 1 akcję Zortrax wydanych zostanie 15 akcji nowej emisji Corelens.

Pozytywne decyzje akcjonariuszy Corelens dotyczące fuzji to kluczowy krok poprzedzający nasze wejście na rynek NewConnect, co bardzo nas cieszy. Uzyskanie statusu spółki publicznej jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju Zortrax, a także realizacją naszych zobowiązań wobec akcjonariuszy mniejszościowych. Obecność na giełdzie sprzyja firmom o technologicznym i eksportowym profilu, a my jako lider rynku druku 3D bez wątpienia do tej grupy należymy. Jednocześnie nieustannie pracujemy nad tym, aby udział Zortrax w globalnym rynku dynamicznie rósł. Jesteśmy świadomi, że branża w której działamy jest niezwykle konkurencyjna, a wymagania względem producentów nieustannie rosną. Równocześnie znamy też własne możliwości, zasoby i know-how i wierzymy, że nasze wejście na NewConnect jest katalizatorem do dalszego rozwoju– mówi Mariusz Babula, Wiceprezes Zarządu Zortrax S.A.

Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Corelens. Celem Zortrax jest dokonanie prawnego połączenia z Corelens jeszcze w tym kwartale.

Podczas Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze Corelens zdecydowali również |o zmianie siedziby spółki, a także nazwy spółki z Corelens na Zortrax. Dotychczasowa działalność Corelens stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

Projekcje dotyczące wolumenu sprzedaży urządzeń desktopowych oznaczają dla spółki dobre perspektywy. Jak prognozuje CONTEXT World, liczba sprzedanych drukarek z tego segmentu wzrośnie z 0,5 mln w 2017 r., do 1,8 mln w 2021 r. Obecny udział Zortrax w światowym rynku desktopowych drukarek 3D wynosi ok. 3 proc. – dodaje Mariusz Babula.

Według danych z raportu „Globalna ocena i prognoza rynku druku 3D w kontekście opieki zdrowotnej” wartość branży druku 3D w kontekście medycznym wrośnie do 3.89 mld dol. do 2022 roku. Najważniejszymi wdrożeniami w tym obszarze są implanty medyczne i protetyczne, które mają największy udział w ilości oraz wartości. Najwięcej tego typu projektów jest realizowanych na obszarze Ameryki Północnej, tam też sprzedaj się najwięcej drukarek 3D do sektora medycznego. Z kolei w perspektywie lat 2016-2022 największą dynamikę wzrostu pod tym względem zanotują kraje Azji i Pacyfiku oraz Europy. Perspektywiczny jest też rynek specjalistycznych, medycznych materiałów do druku 3D, którego wartość według prognoz wyniesie w 2022 roku 1,1 mld dol.

W 2021 roku firma zawiązała spółkę zależną Zortrax Dental, która ma zajmować się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej. Według raportu firmy konsultingowej i badawczej QY Research, do końca 2025 r. rozwiązania obejmujące druk 3D na globalnym rynku stomatologicznym (m.in. implanty, protezy i korony) ma osiągnąć 930 mln USD. Szacuje się, że rynek będzie rósł w tempie 17 proc. rocznie.

***

O firmie:

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

< powrót