Relacje inwestorskie

Zortrax S.A. podsumowuje rok 2017

  • Zgodnie z szacunkami (dane przed audytem biegłego rewidenta) Spółka wypracowała 47,5 mln zł przychodów i ok. 6,2 mln zł EBITDA (tj. zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji)
  • Spółka szybko zareagowała na zmiany rynkowe oraz problemy swoich partnerów, dywersyfikując sieć dystrybutorów i resellerów na kluczowych rynkach.
  • W 2017 roku Spółka przeszła gruntowną transformację, podwajając liczbę pracowników działu badawczo-rozwojowego, co może skutkować rekordową liczbą premier produktowych Zortrax S.A. w 2018 roku.

W 2017 roku Spółka wypracowała przychody na poziomie ok. 48 mln zł i ok. 6,2 mln zł EBITDA. Dane mają charakter szacunkowy i będą podlegały weryfikacji oraz badaniu biegłego rewidenta. Spółka zanotowała istotny spadek sprzedaży na rynku amerykańskim, gdzie tamtejszy dystrybutor Zortrax S.A. przechodził przez poważne problemy finansowe, a następnie całkowicie zakończył działalność w segmencie. Skutkowało to ok. 25% niższą sprzedażą w USA niż w roku 2016. Z podobnymi, choć znacznie mniejszej skali problemami, borykali się dystrybutorzy działający w kilku europejskich krajach. Częściowo wpływ problemów w USA został zmitygowany przez bardzo dobre wyniki sprzedaży na rynku południowo-amerykańskim oraz na rynkach azjatyckich. Spółka w porę dostrzegając tendencję spadku sprzedaży, rozpoczęła działania, które zapobiegną podobnym problemom w kolejnych latach. Jest to między innymi dywersyfikacja dystrybutorów oraz bezpośrednie zaangażowanie w kontakty z resellerami na rynku USA.

Obecnie finalizujemy prace nad wzmocnieniem sieci dystrybucyjnej i uodpornieniem jej na lokalne zawirowania rynkowe. W ubiegłym roku na własnej skórze odczuliśmy problemy partnerów handlowych na trzech ważnych dla nas rynkach. Działania obejmujące dywersyfikację w tym zakresie pozwolą uniknąć podobnych ryzyk w przyszłości i wykorzystać potencjał naszych produktów. Dodatkowo planujemy oprzeć sprzedaż na kilku sprawdzonych partnerach jednocześnie, co pozwoli nam na szybszą reakcję w przypadku jakichkolwiek przestojów, komentuje Rafał Tomasiak, prezes zarządu Zortrax S.A.

W 2017 roku Spółka ponad dwukrotnie, zwiększyła wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Skutkowało to znaczącym przyspieszeniem prac nad nowymi produktami. Plan na rok 2018 zakłada zaprezentowanie nowych produktów, w tym drukarek i urządzeń peryferyjnych.

Osiągnęliśmy docelowy kształt działu badawczo-rozwojowego. Dzięki temu budujemy potencjał dynamicznego wzrostu w przyszłości. Obecna struktura tego departamentu pozwala zapewnić wsparcie produktów będących w ofercie, jak i stały rozwój oferty w przyszłości. Pierwszym krokiem była prezentacja drukarki 3D Zortrax M200 Plus. Mam nadzieję, że 2018 rok przyniesie rekordową liczbę premier produktowych w historii Zortrax S.A.,  wyjaśnia Rafał Tomasiak, prezes zarządu Zortrax S.A.

W I kw. 2018 roku Zortrax S.A. zawiesił proces debiutu na rynku głównym GPW. W toku prac stało się jednak jasne, że potrzebny jest dodatkowy czas na spełnienie wymagań stawianych przed spółkami, których akcje są notowane na rynku głównym. W ocenie Spółki debiut będzie możliwy w ciągu dwóch lat. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu debiutu Spółki na rynku NewConnect. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, mógłby on nastąpić w pierwszym półroczu 2018 roku.

< powrót