Relacje inwestorskie

Zortrax S.A. finalizuje wykup trzyletnich obligacji serii A2

Zortrax S.A.,  jeden z wiodących podmiotów na globalnym rynku technologii druku 3D, zakończył wykup trzyletnich obligacji seria A2 wraz z 9-procentowymi odsetkami. Projekt, zainicjowany w marcu 2014 roku, dał spółce niezbędny zastrzyk finansowy, by móc z sukcesem zakończyć prace badawczo-rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami i podbić globalne rynki druku 3D. Równie istotne znaczenie ma fakt, że ponad 150 obligatariuszy, którzy łącznie zainwestowali w Zortrax S.A. ponad 6 mln zł uzyskało zakładane zyski.  Strategia rozwoju firmy oparta m.in. na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie technologii druku 3D dla profesjonalistów działających w najbardziej perspektywicznych rynkach w Europie, Azji oraz Stanach Zjednoczonych przyniosła wymierne efekty. Zysk netto Zortrax S.A., liczony w latach 2014-2016, wzrósł o ponad 400%.

W ramach emisji obligacji serii A2 rozdysponowano ponad 6 tys. trzyletnich obligacji,
o wartości nominalnej 1 tys. zł za każdą obligację. Obligacje były oprocentowane na poziomie 9 proc. w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek. Środki pozyskane w ramach tej emisji przeznaczono m.in. na badania i rozwój nowych rozwiązań oraz na zwiększenie skali produkcji urządzeń z dostępnego portfolio produktowego.

„Od momentu powstania, Spółka Zortrax S.A. cieszy się dużym zaufaniem ze strony inwestorów., którzy dostrzegli potencjał rynku druku 3D.  Udział inwestorów w projektach realizowanych na rynku kapitałowym umożliwił pozyskanie środków, które pomogły nam osiągnąć pozycję jednego z wiodących, globalnych graczy desktopowego druku 3D i pokazał, że Polska może być ważnym punktem na mapie dla całego rynku   – mówi Rafał Tomasiak,
Prezes Zarządu Zortrax S.A.
Jesteśmy wdzięczni inwestorom za okazane zaufanie.

Sektor druku 3D to jedna z najszybciej rozwijających się branż z obszaru nowych technologii. Firma dysponuje zapleczem intelektualnym w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów i programistów. Ich wiedza i umiejętności pozwalają z powodzeniem wykorzystać potencjał wzrostu rynku drukarek 3D. Świadczą  o tym m.in. wyniki finansowe spółki wypracowane w 2016 roku. W tym okresie firma wygenerowała zysk netto na poziomie 14,3 mln zł, co stanowiło wzrost o 78% w porównaniu do 2015 roku.

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w obrębie rynku. Dzięki temu optymalnie dopasowuje swoją ofertę do potrzeb potencjalnych klientów. Wspomniane założenie spełnia zintegrowany ekosystem Zortrax, w skład którego wchodzą m.in.:

  • Zortrax M200– drukarka 3D wielokrotnie nagradzana za jakość i niezawodność, doceniona przez użytkowników na całym świecie.
  • Zortrax M300– drukarka 3D czerpiąca to, co najlepsze z Zortrax M200, ale oferująca możliwość wydruku większych gabarytowo obiektów. To czyni ją atrakcyjną dla szerszej i nieco innej niż w przypadku M200 grupy docelowej. Niezaprzeczalną zaletą jest możliwość wykorzystania tej drukarki do celów industrialnych.
  • Baza 7 materiałów do druku.
  • Dedykowane, autorskie oprogramowanie Z-SUITE, służące do przygotowania modeli 3D do druku.
< powrót