Relacje inwestorskie

Zortrax rozpoczyna ofertę akcji

Spółka Zortrax rozpoczęła ofertę publiczną akcji na podstawie memorandum informacyjnego. Ponad 2/3 emisji będą mogli objąć inwestorzy, którzy kupili w ubiegłym roku obligacje spółki. Na pozostałe akcje zapis będzie mógł złożyć każdy inwestor.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, poprzez emisję akcji chcemy podziękować obligatariuszom, którzy zaufali nam w początkowym okresie rozwoju spółki. To w dużej mierze dzięki ich środkom zdobyliśmy w ciągu roku tak silną pozycję na rynku druku 3D – mówi Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax.

Nowe akcje trafią na rynek w dwóch transzach: transzy dla obligatariuszy oraz transzy otwartej dla wszystkich zainteresowanych.

W transzy dla obligatariuszy spółka gwarantuje objęcie 16 akcji serii C za każdą nabytą obligację. 16 sztuk akcji to również minimalny zapis w tej transzy. W transzy otwartej można się zapisać na nie mniej niż 160 akcji i nie więcej niż wynosi wielkość oferty. Zapisy potrwają od 2 do 7 lipca br. i są przyjmowane w domu maklerskim Ventus Asset Management S.A. Przydział akcji nastąpi 16 lipca br.

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na poziomie 32,50 PLN za jedną akcję.

– Emisja akcji serii C ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie produkcji, wprowadzenia na rynek i komercjalizacji nowej drukarki Zortrax INVENTURE oraz materiałów do druku 3D – mówi Rafał Tomasiak. Jego zdaniem, sprzedaż nowej drukarki Zortrax INVENTURE znacząco zwiększy dynamikę wzrostu wyników finansowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku spółka osiągnęła: przychody ze sprzedaży na poziomie 12,5 mln zł i zysk netto ponad 2,8 mln zł. Natomiast w I kwartale tego roku wielkość sprzedaży wyniosła już 6,9 mln zł, a wynik netto prawie 2 mln zł.

Premiera Zortax INVENTURE miała miejsce 27 maja br., a jej sprzedaż ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału br. na wszystkich rynkach, na których działa firma.

– Zortax INVENTURE i komercjalizacja tego produktu to zadanie na najbliższe tygodnie. Pracujemy jednak także nad kolejnymi, coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie projektami, które aby stały się kolejnym sukcesem Zortraxa, będą wymagały dalszego finansowania. Stąd obecnie finalizujemy rozmowy z instytucją finansową, która zainwestuje kilkukrotnie większe środki. Chciałbym jednak zapewnić, że cena obejmowanych przez tę instytucję akcji nie będzie niższa niż cena w obecnej ofercie publicznej, gdyż bardzo sobie cenimy inwestorów indywidualnych, bez których nie bylibyśmy dziś w tym miejscu – dodaje Rafał Tomasiak.

– Jesteśmy przekonani o sukcesie oferty. Dotychczasowe działania spółki, która inwestuje w rozwój i nowe rozwiązania na rosnącym rynku 3D, rokują jeszcze większymi zyskami i wzrostem wartości w przyszłości – komentuje Szczepan Dunin-Michałowski, Dyrektor Zarządzający z domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.Doradcami Zortrax przy ofercie są: dom maklerski Ventus Asset Management S.A. (oferujący), IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (doradca finansowy) i MSLGROUP (doradca PR i IR).

Harmonogram oferty:

Rozpoczęcie zapisów 2 lipca
Zakończenie zapisów 7 lipca
Zakończenie przyjmowania wpłat 8 lipca
Zakończenie przyjmowania oryginałów formularzy zapisów 14 lipca do godz. 18
Przydział akcji 16 lipca

 

< powrót