Relacje inwestorskie

Zortrax potraja zyski i przychody

  • 37,6 mln zł przychodów w całym 2015 r. w porównaniu do 12,5 mln zł w 2014 roku.
  • Zysk netto w tym samym okresie wyniósł 8 mln zł, w porównaniu do 2,8 mln zł przed rokiem
  • Marża EBIT wzrosła do 28% (z 26% w I półroczu 2015 r.), a marża zysku netto do 21% (z 19%)
  • Spółka obniżyła stopę ogólnego zadłużenia na koniec 2015 r. do 35%

IV kwartał 2015 r. to dla olsztyńskiego Zortraxu kolejny okres dynamicznego wzrostu sprzedaży i zysków.
Przychody w ostatnich trzech miesiącach roku wyniosły ponad 12 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 2,7 mln zł.
Oznacza to, że tylko w ostatnich trzech miesiącach 2015 r. Zortrax wypracował wynik podobny do tego, który został osiągnięty w całym
2014 r.  (12,5 mln zł przychodów i 2,8 mln zł zysku).

 przychody2

zysk2

Koniec roku był dla nas bardzo dobry, na co złożyła się przede wszystkim wciąż dynamicznie rosnąca sprzedaż drukarki Zortrax M200,
a także zwiększająca się liczba materiałów do druku, które zamawiają nasi Klienci.
W ubiegłym roku dynamika wzrostu sprzedaży materiałów przekroczyła dynamikę wzrostu sprzedaży samych urządzeń. To z kolei pokazuje, że pójście w stronę własnego oprogramowania i własnych materiałów, tworzących zintegrowane środowisko druku 3D, było strategicznym posunięciem – mówi Rafał Tomasiak, prezes zarządu
Zortrax S.A.

W całym 2015 r. olsztyńska spółka osiągnęła 37,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując trzykrotny wzrost w porównaniu  do 2014 roku. Zaudytowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie roczne wykazuje zysk netto w wysokości 8 mln zł, wobec 2,8 mln zł rok wcześniej. Co ważne, dynamika wzrostu kosztów nie przewyższa wzrostu przychodów, dlatego udało się poprawić marże.

W porównaniu z I półroczem 2015 r. udało się zwiększyć marżę EBIT (wzrost z 26% do 28% na koniec 2015 r.), marżę zysku netto (z 19% do 21 %.) oraz o 54% wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z 4,3 do 9,4). Jest to efekt optymalizacji procesów produkcji oraz właściwego zarządzania na poziomie operacyjnym.

O dobrej sytuacji finansowej spółki świadczy 8,3 mln zł wolnych środków na koniec 2015 roku. Dodatkowo stopa ogólnego zadłużenia zmniejszyła się z 42% na koniec czerwca do 35% na koniec grudnia – m.in. dzięki terminowemu wykupowi obligacji serii A1.

– Takie wyniki cieszą tym bardziej, że nasza spółka coraz więcej inwestuje, przede wszystkim w działalność badawczo-rozwojową, która pozwoli utrzymać nam przewagę nad konkurencją i nadal wyznaczać trendy w branży druku 3D. Największe wydatki w 2015 r. związane były z drukarką 3D Zortrax Inventure. W tym roku także stawiamy na R&D i zamierzamy kontynuować pracę nad nowymi urządzeniami i materiałami do druku. Mocny akcent postawimy też na rozwój naszego autorskiego oprogramowania, które stanowi bardzo ważny element całego ekosystemu. – mówi prezes Tomasiak.

post1

 

 

< powrót