Relacje inwestorskie

Zmiany w strukturze akcjonariatu Zortrax

Zortrax informuje o rozpoczętej zmianie w strukturze akcjonariatu Spółki. W Spółce pojawił się nowy, mniejszościowy inwestor finansowy, a  jeden z dotychczasowych mniejszościowych akcjonariuszy posiadający 4,8% w głosach na Walnym Zgromadzeniu – Ultro sp. z o.o.  – rozpoczął proces wyjścia z inwestycji.

Dla przypomnienia: zgodnie z umową inwestycyjną zawartą pomiędzy Spółką, znaczącymi akcjonariusza a Ultro, Ultro posiadało prawo (opcję) objęcia do 1,22 mln akcji spółki Zortrax. Ostatecznie w 2016 Ultro objęło  500 tys. akcji nowej emisji serii D. Strony umowy nie zdecydowały się na  przeprowadzenie kolejnego etapu tej inwestycji. W kwietniu 2017 roku w Zortraxie pojawił się nowy mniejszościowy inwestor finansowy  a jednocześnie Ultro, ze względu na swoje własne cele strategiczne, rozpoczął w uzgodnieniu ze Spółką i kluczowymi akcjonariuszami proces wyjścia z inwestycji na satysfakcjonujących dla wszystkich stron warunkach.

Zortrax S.A. – spółka której drukarki 3D z dumą prezentowano na polskim stoisku podczas właśnie zakończonych targów Hannover Messe 2017 – to przykład na to, że możliwe jest osiągnięcie globalnego sukcesu komercyjnego w oparciu o polską myśl techniczną. Dziś produkty polskiej firmy są w pierwszej trójce najpopularniejszych desktopowych drukarek 3D świata, a wśród odbiorców z sektora B2B zapracowały na opinię niezawodnych i gwarantujących najwyższą, powtarzalną jakość wydruku.

Spójna wizja i konsekwentna strategia rozwoju firmy realizowana przez ostatnie 3 lata zaowocowała satysfakcjonującymi wynikami finansowymi oraz zaufaniem inwestorów. „Na przestrzeni ostatnich 3 lat zyskaliśmy unikalny know-how technologiczny i trudno będzie konkurentom  nas dogonić. Mamy też zbudowaną siatkę międzynarodowej dystrybucji i to, co najważniejsze – silną i rozpoznawalną markę. Nasza spółka generuje też coraz lepsze wyniki finansowe. W latach 2014-2016 odnotowaliśmy wzrost zysku netto aż o 400%.” – tłumaczy Rafał Tomasiak, prezes Zarządu Zortrax S.A. i jednocześnie współzałożyciel spółki.

Spółka efektywnie wykorzystuje środki pozyskane od inwestorów. Świadczą o tym m.in. coraz lepsze wyniki finansowe.  W 2016 roku Firma wypracowała zysk netto na poziomie 14,3 mln zł.  W porównaniu  do 2015 roku odnotowano wzrost o 78%. Całkowite przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą  53,8 mln zł. Oznacza to wzrost   o 43%, stosunku do roku 2015. Wskaźnik EBIT za rok 2016 osiągnął poziom 17,8 mln zł, co stanowi wzrost o 74% w stosunku do roku 2015.

< powrót