Relacje inwestorskie

Zmiany w spółce Zortrax zarejestrowane w KRS

W dniu 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS dotyczącego zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zortrax. W miejsce Marcina Olchanowskiego, który złożył rezygnację w dniu 21 grudnia 2015 r., w skład Rady Nadzorczej powołany został Jarosław Mizera. Zmiany w Radzie Nadzorczej to efekt dążenia do jak największej przejrzystości Spółki, czego przejawem jest wzmacnianie władz Zortrax przez niezależnych członków. Marcin Olchanowski, jako współzałożyciel Zortrax nadal aktywnie bierze udział w jej rozwoju poprzez nadzór nad procesem produkcji drukarek oraz uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych.

Sąd wpisał także do rejestru zmianę adresu Spółki. Nowy adres to: Lubelska 34 (10-409) Olsztyn.

KRS Zortrax S.A.

 

< powrót