Relacje inwestorskie

Wykup obligacji serii D1

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2018, Zortrax S.A. dokonał płatności tytułem wykupu obligacji serii D1 oraz tytułem płatności za kupon odsetkowy. Środki z tytułu wykupu obligacji zostaną zaksięgowane na rachunkach obligatariuszy w dniu jutrzejszym, tj. 12 grudnia 2018 roku. Ze względu na opóźnienie, spowodowane problemem technicznym, kwota wykupu została powiększona o należne odsetki za dwa dni robocze.  Przepraszamy za ewentualne niedogodności wynikłe z opóźnienia.

 

Jednocześnie informujemy, iż podmiotem prowadzącym ewidencję obligacji Zortrax jest Dom Maklerski Navigator S.A. („DM Navigator”). DM Navigator jest także podmiotem, za pośrednictwem którego realizowany jest proces wykupu obligacji oraz wypłaty kuponu odsetkowego.

< powrót