Relacje inwestorskie

Uchwały podjęte przez WZA 13 maja 2016 r.

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zortrax S.A. przyjęło program motywacyjny na lata 2016-2017, który polega na przyznaniu członkom zarządu i kluczowej kadrze menedżerskiej Zortrax prawa do objęcia 395 tysięcy 811 akcji. Akcjonariusze zdecydowali, że to dobry moment na wprowadzenie programu, dzięki któremu osoby kluczowe dla rozwoju Spółki otrzymają swój udział w akcjonariacie.

Wszystkie uchwały podjęte przez WZA 13 maja 2016 r. są dostępne w zakładce:
https://zortrax.com/firma/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

< powrót