Relacje inwestorskie

Prezes Zortrax uhonorowany biało-czerwoną flagą od Prezydenta RP

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. To właśnie tego dnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręcza symboliczne
biało-czerwone flagi przedstawicielom zasłużonych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. W tym roku do zaszczytnego grona wyróżnionych dołączył również Rafał Tomasiak – Prezes i założyciel Zortrax.

W uroczystościach, które odbyły się w południe na dziedzińcu Belwederu uczestniczyli również Pierwsza Dama, Marszałek Sejmu oraz Ministrowie Rządu i Parlamentarzyści. Biało-czerwone flagi zostały wręczone przedstawicielom organizacji i instytucji z kraju i zagranicy, szczególnie zasłużonych w działalności kulturalnej, charytatywnej i gospodarczej. Ponadto Prezydent wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, między innymi z Niemiec, Ukrainy, Szwecji, Czech, Australii i Republiki Południowej Afryki.

Cieszę się, bo ta biało-czerwona jest nasza. Jest wspólna, jest wszystkich tych, którzy mieszkają tu w Polsce. Jest wszystkich tych, którzy mieszkają poza granicami, a w sercach czują się Polakami– powiedział podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda.

To ogromne wyróżnienie zarówno dla mnie, jak i dla całej firmy Zortrax. Od momentu powstania staramy się godnie reprezentować
polski przemysł i polską myśl techniczną w kraju oraz za granicą. To zaszczytne wyróżnienie jest dla nas ogromną motywacją do dalszej,
ciężkiej pracy
powiedział Rafał Tomasiak Prezes i założyciel Zortrax.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

< powrót