Relacje inwestorskie

Postępowanie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Zortrax SA przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Zortrax SA informuje, że w dniu 19 lutego br. Spółka otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego pismo informujące o zawieszeniu, na wniosek Zortrax, postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wniosek o czasowe zawieszenie postępowania został złożony w związku z koniecznością wprowadzania przez Spółkę zmian organizacyjnych wymaganych prawem. Zamiarem Zortrax SA jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po implementacji przedmiotowych zmian.

„Podtrzymujemy nasz plan debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W trakcie procesu stało się jasne, że potrzebujemy wprowadzenia kilku zmian organizacyjnych, w celu dostosowania do standardów spółek publicznych. Przykładem są tutaj chociażby wymagania dotyczące statutu spółki. Do czasu przeprowadzenia wszystkich zmian, ze względów formalnych, konieczne było chwilowe zawieszenie postępowania. Po ich wdrożeniu niezwłocznie złożymy wniosek o podjęcie postępowania”tłumaczy Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax SA.

Jedna ze zmian wymagających implementacji dotyczy zapisów w statucie spółki, co wymaga zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Planowana data Walnego Zgromadzenia przypada w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku.

< powrót