Relacje inwestorskie

Popyt inwestorów na akcje Zortraxa potwierdził atrakcyjność spółki

Spółka Zortrax zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji. Oferta cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów, a popyt w transzy otwartej przekroczył liczbę oferowanych walorów.

– Osiągnięty wynik nas bardzo cieszy, bo oznacza, że inwestorzy docenili szybki wzrost spółki w ostatnim roku oraz zaufali naszej strategii. Część inwestorów to nasi obligatariusze, którzy znają już możliwości i potencjał wzrostu spółki. Ich ponowne zaangażowanie w ofertę potwierdza, że obrany przez nas kierunek rozwoju firmy jest słuszny. – mówi Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax.

Emisja akcji Zortrax była podzielona na dwie transze. Obligatariusze nabyli wszystkie papiery na jakie złożyli zapis. Natomiast w transzy otwartej liczba zapisów znacząco przekroczyła liczbę oferowanych akcji. W tej transzy redukcja zapisów wyniosła 66,09%. Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 32,50 PLN za jedną akcję.

– Taki wynik na trudnym obecnie rynku pierwotnym, gdzie emitenci wstrzymywali się z ofertami jest dobrym przykładem na to, że dobre spółki z jasną strategią zawsze będą się cieszyły popytem wśród inwestorów. A Zortrax jest właśnie taką firmą – komentuje Szczepan Dunin-Michałowski, Dyrektor Zarządzający z domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.

– Bardzo nas też cieszy, że opracowane przez nas nowatorskie podejście dot. pozyskiwania kapitału, najpierw obligacje, teraz pre-IPO i dopiero na końcu IPO, pozwalające zachować większościowe udziały pierwotnym właścicielom zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek. – dodaje Szczepan Dunin-Michałowski.Doradcami Zortrax przy ofercie byli: dom maklerski Ventus Asset Management S.A. (oferujący), IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (doradca finansowy) i MSLGROUP (doradca PR i IR).

< powrót