Relacje inwestorskie

Połączenie Zortrax z notowanym na NC Corelens stało się faktem

Połączenie Zortrax z notowaną na NewConnect spółką Corelens stało się faktem – 14 czerwca Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia obu spółek. Po dokonaniu wpisu rozpoczną się kolejne formalne działania dotyczące wprowadzenia nowo emitowanych akcji Spółki do obrotu na NewConnect.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 14 czerwca dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Corelens z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Zgodnie z podpisanym 30 września 2020 roku Planem Połączenia zostało ono dokonane poprzez przeniesienie całego majątku (na zasadach sukcesji uniwersalnej) Zortrax (spółka przejmowana) na Corelens (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Corelens wyemitował dla akcjonariuszy Zortrax. Corelens zmienił jednocześnie swoją nazwę na Zortrax. Emisja była dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki przejmowanej. W związku z połączeniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 348.500,00 zł do kwoty 11.542.250,00 zł.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość i krok po kroku realizujemy naszą strategię biznesową osiągając wyznaczone cele. Uzyskanie statusu spółki publicznej pozwoli nam zwiększyć transparentność, przejrzystość biznesu oraz uzyskać wycenę rynkową spółki – mówi Małgorzata Misiewicz, Prezes Zarządu połączonych spółek.

Dotychczasowa działalność Corelens stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

Uważnie obserwujemy globalne trendy i zmieniające się otoczenie rynkowe, analizujemy sytuację, a to z kolei wskazuje nam atrakcyjne obszary biznesowe dla naszych rozwiązań w zakresie druku trójwymiarowego. Widzimy ogromny potencjał w dynamicznie rozwijających się branżach. W ostatnich miesiącach zwiększamy swoją obecność na rynku stomatologicznym poprzez spółkę Zortrax Dental, myślimy w przyszłości o rozwijaniu się w sektorze kosmicznym. Wykorzystujemy własne możliwości, zasoby i know-how, oferując rozwiązania w zakresie druku 3D dla atrakcyjnych biznesowo sektorów –  dodaje Małgorzata Misiewicz.

W 2021 roku została zawiązana spółka zależna – Zortrax Dental, która ma zajmować się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej.

W ostatnich tygodniach producent drukarek 3D poinformował o podpisanej umowie między Zortrax i Skriware. W ramach współpracy  firmy planują wyposażenie szkół w Irlandii w laboratoria SkriLab, w skład których wchodzą m.in. drukarki 3D Zortrax M200 Plus, a także wspólne przygotowanie oferty zgodnej z wymogami rządowego programu Aktywna Tablica. Program ten daje możliwość dofinansowania 4,5 tys. polskich szkół, dzięki czemu w wielu z nich pojawić może się nowoczesne laboratorium edukacyjne SkriLab, wartość umowy pomiędzy Zortrax i Skriware to ok. 4,8 mln zł.

***

O firmie:

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

< powrót