Relacje inwestorskie

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Aktualizacja wpisu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmianie uległ kapitał zakładowy Spółki wynoszący obecnie 6 800 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy 00/100 złotych).

< powrót