Relacje inwestorskie

Plany debiutu na GPW

Dwa tygodnie temu Zortrax pozyskał krajowego inwestora prywatnego, który w ramach emisji pre-IPO obejmie docelowo ponad 1,2 mln akcji Spółki o łącznej wartości ponad 44 mln zł. Kapitał ten zapewni Ultro, wehikuł inwestycyjny Pana Dariusza Miłka. Lider w segmencie druku 3D wykorzysta te środki na rozwój swoich produktów i rozbudowę istniejącego parku maszynowego. Pozyskane fundusze pomogą również w przyśpieszeniu prac działu R&D i działania marketingowe. Niewykluczone są także ewentualne akwizycje.

W związku z tym, że Spółka ma zapewnione finansowanie na najbliższe kilkanaście miesięcy oraz biorąc pod uwagę obecną niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu terminu jej wejścia na GPW na rok 2017. Optymalne zagospodarowanie obecnie pozyskanego kapitału i zrealizowanie zamierzeń inwestycyjnych pomoże Zortrax osiągnąć wysoką wycenę przed przyszłym debiutem giełdowym.

< powrót