Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki Zortrax

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień 29 lipca 2016 r., o godz. 13:00,
w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski Sp.k., przy ulicy Siennej 39.

Więcej szczegółów dotyczących Walnego Zgromadzenia znajduje się pod poniższym adresem:

https://zortrax.com/firma/dla-inwestorow/dane-finansowe/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-29-lipca-2016-r/

< powrót