Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki Zortrax

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje na dzień 4 sierpnia 2017 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 34 (10-409 Olsztyn), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

< powrót