Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki Zortrax

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień 2 czerwca 2017 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w Olsztynie
przy ul. Lubelskiej 34 (10-409 Olsztyn).

Więcej informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

< powrót