Relacje inwestorskie

Nowe osoby w Radzie Nadzorczej Zortrax S.A.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i powołanie do niej Pana Grzegorza Zawadę – to najważniejsza decyzja, która zapadła 4 sierpnia 2017 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax S.A. Jednocześnie Spółka poinformowała, że tego samego dnia  Prezes Zarządu Zortrax S.A. Rafał Tomasiak, korzystając ze swoich uprawnień osobistych, powołał w skład Rady Nadzorczej nowego członka Pana Sergiusza Kieliana.

 

< powrót