Relacje inwestorskie

Informacja ws. przejęcia przez Spółkę depozytu akcji w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2018 roku rozwiązana została umowa prowadzenia przez Polski Dom Maklerski S.A. („PDM”) depozytu akcji Spółki.

Akcje Spółki zostaną niezwłocznie złożone w firmie inwestycyjnej posiadającej stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, we współpracy z którą zostanie przeprowadzona procedura dematerializacji akcji w związku z zamiarem złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka pragnie zapewnić akcjonariuszy, że procedura jest prowadzona według standardów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo depozytu, we współpracy z renomowanymi doradcami prawnymi i finansowymi posiadającymi ugruntowaną pozycję na rynku i niezbędne doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych.

Jednocześnie Spółka zwraca się z prośbą o kontakt do tych z Akcjonariuszy, którzy posiadali akcje Spółki zdeponowane w PDM na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Akcjonariuszem a PDM.

< powrót