Relacje inwestorskie

Informacja o zakończeniu przyjmowania akcji do depozytu

Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) kontynuuje przygotowania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”). W związku z tym, Spółka informuje, iż 13 listopada jest ostatnim dniem na składanie przez akcjonariuszy Spółki akcji wydanych w formie dokumentów (odcinków zbiorowych). Spółka zwraca się z prośbą o złożenie akcji do depozytu do wyżej wymienionej daty.

Prośba nie dotyczy osób, których akcje były zdeponowane w Polskim Domu Maklerskim S.A., Domu Maklerskim Capital Partners S.A. oraz w depozycie Spółki.

Wszystkie złożone w depozycje Spółki akcje zostaną zdeponowane w depozycie firmy inwestycyjnej, a odpowiednie dokumenty przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Niezłożenie akcji posiadanych przez poszczególnych inwestorów w depozycie może oznaczać opóźnienie w ich dematerializacji i dopuszczeniu do obrotu na NewConnect.

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za współpracę w tym procesie, w szczególności za zdeponowanie akcji w depozycie Zortrax.

Kontakt do działu relacji inwestorskich:
ir@zortrax.pl
532 759 277, 692 413 766

 

< powrót