Relacje inwestorskie

Element lojalnościowy dla inwestorów – nabywców obligacji

Zortrax, polski dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D przedłuża do 7 kwietnia br. zapisy w ramach trwającej publicznej emisji obligacji. Uchwała podjęta przez udziałowców spółki jest odpowiedzią na oczekiwania inwestorów. Uchwała dotyczy deklaracji emisji nowych akcji, która zostanie zrealizowana po przekształceniu Zortrax w spółkę akcyjną. Oferta objęcia tych akcji zostanie skierowana do nabywców obligacji serii A1 (prywatna emisja przeprowadzona w styczniu br.) oraz A2 (trwająca publiczne emisja).

– Zaoferowaliśmy inwestorom dodatkową premię mającą zrekompensować im nietypowe jak na polski rynek ryzyko. Z jednaj strony spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów naszą spółką i emisją, z drugiej wskazywali oni, że emisja obligacji tak bardzo innowacyjne firmy, z dynamicznie kształtującego się rynku druku 3D, niepokrytego raportami analitycznymi biur maklerskich, jest nietypowa – mówi Rafał Tomasiak, Prezes Zortrax.

Dlatego wolą właścicieli Zortraxu jest, aby każdy inwestor – nabywca obligacje serii A1 i A2, po przekształceniu w spółkę akcyjną, otrzymał w przyszłości możliwość nabycia akcji spółki w ramach dedykowanej emisji akcji.

– To dla nas nowa sytuacja, szczególnie w obliczu finansowania pozyskanego w ubiegłym roku finansowania od inwestorów zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju, czyli kampanii na crowdfundingowym portalu Kickstarter, a następnie sukcesu prywatnej emisji obligacji. Tym razem zwróciliśmy się po kapitał do szerokiego grona polskich inwestorów i wprowadzenie elementu lojalnościowego jest naszą szybką odpowiedzią na ich potrzeby. Jesteśmy w trakcie tworzenia grona inwestorów solidaryzującego się z celami naszej spółki i gotowych uczestniczyć w jej przyszłym akcjonariacie – dodaje Rafał Tomasiak.

W konsekwencji wprowadzenia istotnych zmian w założeniach emisji spółka zdecydowała się wydłużyć termin zapisów. – Zapisy potrwają do 7 kwietnia br. Chcemy zapewnić inwestorom – w tym instytucjonalnym – czas na analizę i podjęcie decyzji. Proces ten zajmuje komitetom inwestycyjnym sporo czasu. Deklaracja udziałowców jest dobrze przemyślanym krokiem. Bardzo przybliża nas do sukcesu tej emisji – tłumaczy Jarosław Ostrowski, Prezes Zarządu Invista DM, który pełni rolę oferującego obligacje Zortrax.

Obligacje serii A2 są trzyletnie, oprocentowane 9% w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek. Spółka oferuje do 10.000 obligacji. Łączna wartość oferty wynosi do 10 milionów złotych.

Środki z emisji przeznaczone zostaną na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 r. Zortrax stworzył środowisko kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Spółka z powodzeniem działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie.

< powrót