Relacje inwestorskie

Działania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect

Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) prowadzi intensywne przygotowania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”). Elementem koniecznym jest przeprowadzenie procedury dematerializacji akcji Spółki. Do zakończenia procedury dematerializacji konieczne jest złożenie przez wszystkich akcjonariuszy akcji wydanych w formie dokumentów w firmie inwestycyjnej (domu maklerskim) posiadającej zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Intencją Zarządu Spółki jest, aby każdy akcjonariusz miał możliwość swobodnego handlu naszymi akcjami na NewConnect. W celu uproszczenia procedury, Zortrax nawiązał współpracę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM BOŚ”). Współpraca ta pozwala akcjonariuszom składać akcje w depozycie Spółki, która następnie złoży akcje w depozycie DM BOŚ. Pozwoli to uniknąć akcjonariuszom dodatkowych kosztów i procedur.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do akcjonariuszy Zortrax, posiadających akcje Spółki nieznajdujące się jeszcze w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną, o składanie w depozycie Spółki akcji wydanych w formie dokumentu.

Prośba dotyczy tylko osób, które przechowują akcje Zortrax S.A. w formie papierowej we własnym zakresie. Nie dotyczy osób, które zdeponowały akcje w domach maklerskich (w tym Polski Dom Maklerski S.A.)

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy  o niezwłoczny kontakt w celu omówienia formalności związanych z dematerializacją przed debiutem planowanym w najbliższym czasie. Tylko akcje zdematerializowane będą mogły trafić do obrotu na NewConnect.

Kontakt do działu relacji inwestorskich:

Mariusz Babula
Mariusz.babula@zortrax.com
532 759 277

< powrót