Relacje inwestorskie

Dokonanie przydziału obligacji serii A2

Zarząd Spółki Zortrax sp. z o.o. dokonał przydziału obligacji serii A2, a tym samym publiczna emisja obligacji doszła do skutku.

Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za IV okres odsetkowy.

< powrót