Relacje inwestorskie

Aktualizacja wpisu Spółki w KRS

W dniu dzisiejszym uległ aktualizacji wpis Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmianie uległ kapitał zakładowy Spółki wynoszący obecnie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych). Prosimy też o zwrócenie uwagi, kierując korespondencję na adres Spółki, na zmianę numeru lokalu.

< powrót