Drukarka 3D Zortrax M300 Dual trafia do sprzedaży detalicznej

Na początku maja 2019 roku Zortrax ogłosił premierę urządzenia M300 Dual pracującego z dwiema głowicami drukującymi w autorskiej technologii LPD Plus. Teraz, 24 czerwca 2019 r. nowa drukarka oficjalnie trafia do sprzedaży detalicznej. 

W tradycyjnym, desktopowym druku 3D z termoplastów struktury podporowe są wytwarzane z tego samego materiału co sam model i wymagają ręcznego usunięcia (wyłamania) za pomocą narzędzi. Usuwanie podpór niekiedy rysuje lub pozostawia resztki plastiku na powierzchni modelu. Technologia LPD Plus wykorzystana w M300 Dual rozwiązuje ten problem. Drukarka posiada dwie głowice drukujące – pierwsza nakłada materiał budulcowy, a druga podporowy, z którego tworzy supporty. Materiał ten rozpuszcza się w wodzie, co sprawia, że podpory można usunąć z modelu zanurzając go na kilka godzin. Roztwór wody i rozpuszczalnego materiału podporowego jest nieszkodliwy i może być z powodzeniem zutylizowany w zwykłej kanalizacji.

Zortrax M300 Dual posiada duży obszar roboczy o rozmiarach 265 x 265 x 300 mm i jest w pełni zoptymalizowana do realizacji długich, trwających nawet kilka dni wydruków 3D. Ciągłą, bezawaryjną pracę umożliwiają takie funkcjonalności jak m.in.:

  • blackout response system – w przypadku awarii zasilania w miejscu pracy, wbudowane kondensatory podtrzymają zasilanie w drukarce 3D, przez czas konieczny do automatycznego zapisania stanu pracy; po wznowieniu zasilania, użytkownik będzie mógł wznowić pracę dokładnie w tym samym miejscu, nie tracąc dotychczasowych postępów
  • zaawansowane czujniki materiału – urządzenie zasygnalizuje użytkownikowi brak materiału, nieprawidłowe założenie szpuli czy zatkanie głowicy drukującej; oraz przejdzie w stan pauzy pozwalając mu na reakcję; 
  • zintegrowana kamera video – użytkownik może na żywo oglądać streaming z pracy urządzenia, co pozwala na bieżąco monitorować proces wydruku i reagować na ewentualne problemy.

Użytkownicy drukarek 3D M300 Dual mogą korzystać z perforowanej lub szklanej platformy roboczej. Czujnik pojemnościowy wykorzystywany przy automatycznej kalibracji platformy umożliwia także stosowanie platform roboczych z innych materiałów. Drukarka obsługuje również szeroką gamę specjalistycznych filamentów pochodzących od zewnętrznych producentów.