Odkryj nowe możliwości
Z-SUITE 3.0 BETA

Najnowsza aktualizacja naszego oprogramowania Z-SUITE 3.0 BETA jest już dostępna do pobrania i instalacji. Program zyskuje nowe, niedostępne wcześniej, funkcjonalności, które pozwalają przygotowywać modele do druku 3D bardziej efektywnie. Jedną z głównych nowości jest opcja Ściany zewnętrzne, która pozwala kontrolować poziom wytrzymałości mechanicznej oraz dokładności wymiarowej produkowanych części. Użytkownicy mogą poprawić trwałość i precyzję modeli, zwiększając liczbę drukowanych konturów. Z-SUITE 3.0 BETA wprowadza również istotne zmiany i ulepszenia kluczowych parametrów, w tym Wypełnienia i Szwu, a także ogólnej jakości wydruków. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego Z-SUITE 3.0 BETA jest bardziej wydajny niż kiedykolwiek.

W pierwszej kolejności udostępniamy wersję BETA posiadaczom drukarek 3D Zortrax z Serii M Plus oraz Zortrax Endureal.

Korzyści funkcji wielokrotnego konturu

W trakcie prac nad kolejną aktualizacją naszego oprogramowania skupiliśmy się na wdrożeniu funkcji, które poprawiłyby wytrzymałość i dokładność części drukowanych w 3D. Nowa funkcjonalność Ściany zewnętrzne daje możliwość zmiany liczby zewnętrznych ścianek w modelach, czyli druku 3D z wielokrotnym konturem. Oto, co można uzyskać, korzystając z tej funkcji:

Zwiększona wytrzymałość

Opcja Ściany zewnętrzne pozwala w łatwy sposób wzmacniać modele 3D. Aby upewnić się, że drukowana część osiągnie wystarczającą wytrzymałość, wystarczy zwiększyć liczbę konturów zewnętrznych w Z-SUITE. Zmiana tego parametru jest szczególnie przydatna w przypadku modeli z otworami lub modeli przeznaczonych do różnego rodzaju obróbki końcowej, mechanicznej lub chemicznej. Przy zwiększonych parametrach ścianek zewnętrznych użytkownicy mają pewność, że nie uszkodzą wydruku poprzez, na przykład, montowanie w nim nitonakrętek lub śrub. Ponadto większa liczba konturów może zapewnić lepsze efekty podczas wygładzania chemicznego.

Grafika przedstawia zwiększoną liczbę ścianek zewnętrznych w modelu przygotowanym w Z-SUITE 3.0 BETA (po prawej).

Lepsza dokładność wymiarowa

Korzystanie z funkcji wielokrotnego konturu może również poprawić precyzję części końcowych. Opcja zmniejsza różnice w dokładności wymiarowej, ponieważ liczba drukowanych konturów jest stała od pierwszej do ostatniej warstwy. W rezultacie można osiągnąć lepszą jakość nawisów i mniej deformacji. W przypadku składania modeli 3D z oddzielnych części, wystarczy wybrać większą liczbę ścianek zewnętrznych. Dzięki temu wydruki będą lepiej odwzorowywać projekt i idealnie do siebie pasować.

Zdjęcie przedstawia porównanie jakości nawisów w modelach wydrukowanych w 3D w trybie pojedynczej ekstruzji.

Dodatkowo funkcji tej można użyć podczas druku z wypełnieniem typu Ścianki, aby przeciwdziałać kruchości typowej dla wydruków wykonywanych tą metodą.

Nowe wzory wypełnienia dla lepszej wytrzymałości

Fakty Z-SUITE 3.0 BETA daje możliwość zwiększenia liczby ścian zewnętrznych Nowa funkcjonalność zwiększa trwałość i precyzję wydruków 3D Inne znaczące zmiany to m.in. trzy nowe wzory Wypełnienia
Nowo wydana wersja Z-SUITE zawiera trzy nowe wzory Wypełnienia, które można znaleźć w kroku Ustawienia druku w zakładce Normalne i Zaawansowane. Od teraz użytkownicy mają większą kontrolę nad wytrzymałością i wagą drukowanych elementów. Oto szczegóły nowych wzorów wypełnienia:


  • Triangular (Wz. 5) – ten typ wypełnienia jest zalecany do druku modeli, które muszą wykazywać zwiększoną wytrzymałość na ściskanie przy siłach przyłożonych prostopadle, takich jak przeguby i nawiasy,
  • Gyroid (Wz. 4) – ten typ wypełnienia jest przeznaczony do druku modeli, które muszą posiadać odporność na siły działające we wszystkich trzech osiach. Kształt tego wzoru zmienia się we wszystkich kierunkach, w wyniku czego zapewnia wysoką ogólną wytrzymałość modeli, takich jak prototypy funkcjonalne i części końcowe. Wypełnienie gyroid może być z powodzeniem stosowane przy niższych poziomach gęstości wypełnienia, co z kolei może pomóc w zmniejszaniu zużycia materiału,
  • Concentric (Wz. 6) – ten typ wypełnienia jest przydatny w druku modeli z wieloma wąskimi i małymi elementami, a także części drukowanych z przezroczystych i elastycznych filamentów. Ten wzór odzwierciedla zewnętrzne ścianki modelu i równomiernie wspiera jego górne warstwy. Stosowanie wzoru zalecane jest także przy wysokich wartościach gęstości wypełnienia. Wzór 6 (Concentric) został też wprowadzony dla wypełnienia typu Pełne, aby jeszcze bardziej poprawić wytrzymałość wydruków.

Kostki wydrukowane w 3D przedstawiające nowe wzory wypełnienia: Triangular, Gyroid, Concentric (od lewej do prawej).

Dynamiczne wypełnienie cienkich ścianek

Kolejna nowość, o której warto wspomnieć, dotyczy bardzo cienkich ścianek i niewielkich szczelin, które mogą się pojawiać w modelach pomiędzy ściankami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Udoskonaliliśmy sposób generowania wypełnienia dla takich obszarów i teraz mają one wypełnienie drukowane jedną ścieżką ze zmiennym podawaniem materiału. Z-SUITE 3.0 BETA dynamicznie dopasuje ilość filamentu do szerokości cienkiej ścianki lub szczeliny. W rezultacie użytkownicy będą mogli osiągać wytrzymalsze części z mniejszą liczbą niedoskonałości, na przykład szczelin w górnych lub dolnych powierzchniach modeli.

Na zdjęciu wydrukowana w 3D część przygotowana w Z-SUITE 3.0 (po prawej). Przerwy między ściankami wypełniono jedną ścieżką.

Większa kontrola lokalizacji szwu

Fakty Z-SUITE 3.0 BETA dostosowuje ilość filamentu do rozmiaru cienkich ścianek i małych szczelin Użytkownicy mogą teraz kontrolować lokalizację Szwu w swoich wydrukach Od teraz można zmniejszyć widoczność Szwu
Kolejne zmiany warte uwagi, które można znaleźć w Z-SUITE 3.0 BETA, dotyczą ustawień Szwu. Przede wszystkim dodaliśmy pole wyboru Unikaj nawisów, które poprawia jakość skosów. Po zaznaczeniu tej opcji szew nie pojawi się na warstwach z nawisami i zostanie umieszczony w innym obszarze modelu.

Pojawiły się także nowe tryby szwu, które pozwalają wybrać jego lokalizację z większą kontrolą:

  • Określony przez użytkownika – użytkownik może wskazać konkretny punkt w obrębie platformy (oznaczony zielonym słupkiem), wybierając jego współrzędne w osiach X i Y, a szew zostanie wygenerowany jak najbliżej wybranego punktu. Ten rodzaj szwu może być przydatny do druku modeli wystawowych lub części funkcjonalnych, gdyż można go umieścić z tyłu przedmiotu,
  • Wewnętrzny kąt – po wybraniu tego trybu program „ukryje” szew w narożnikach wewnętrznych geometrii modelu.
  • Najostrzejszy kąt – program umieści szew na najostrzejszych zewnętrznych rogach modelu, aby był mniej widoczny.

Podgląd ustawień Szwu określonego przez użytkownika. Zielony słupek pokazuje punkt odniesienia w obrębie platformy.

Dzięki tym trzem nowym trybom użytkownicy mogą w pełni kontrolować sposób generowania szwu i osiągnąć zadowalającą estetykę drukowanych części. Aktualizacja programu poprawia także jakość innych znaczących obszarów w wydrukach 3D. Powierzchnie pochyłe i górne, a także bryły struktur podporowych są teraz gładsze i mają mniej nieregularnych elementów, takich jak małe szczeliny i inne defekty.

Ponadto w sekcji Cienkie ścianki pojawiło się nowe pole wyboru Drukuj zbyt cienkie ścianki. W poprzednich wersjach Z-SUITE, ścianki cieńsze niż około 0,4 mm nie były cięte i drukowane. Nie można było ich zobaczyć w poglądzie pliku .zcodex, co wskazywało potrzebę przeprojektowania modelu. W najnowszej aktualizacji każda ścianka o wymiarach w zakresie 0,4 – 0,8 mm zostanie wydrukowana jedną ścieżką, aby uzyskać najlepszą możliwą jakość i dokładność. Ścianki o wymiarach mniejszych niż podany zakres zostaną pogrubione do około 0.4 mm.

Na zdjęciu wydrukowana w 3D część przygotowana w Z-SUITE 3.0 (po prawej). Wszystkie cienkie ściany zostały poprawnie wydrukowane jedną ścieżką.

Zachęcamy do wypróbowania nowych funkcjonalności w pracach nad modelami 3D oraz do przesłania nam uwag dotyczących Z-SUITE 3.0 BETA. Napotkane problemy można zgłaszać poprzez opcję Zgłoś błąd w sekcji Pomoc. Ponadto polecamy użycie opcji Zgłoś propozycję, dzięki której można przekazać nam wskazówki dotyczące dodania nowych funkcjonalności. Z pewnością rozważymy każdą sugestię.

Pełna lista zmian jest dostępna w sekcji Downloads na stronie naszego Support Center.