Oczyszczanie żywicznych wydruków 3D łatwiejsze dzięki Zortrax Cleaning Station

Części drukowane w 3D z żywic fotopolimerowych prawie zawsze wymagają obróbki końcowej, aby zapewnić wydrukom docelowe właściwości zadeklarowane przez producenta materiału. Pierwszym etapem tego procesu jest czyszczenie modelu w celu usunięcia nadmiaru nieutwardzonej żywicy pozostałej na jego powierzchniach. Aby czyszczenie części drukowanych w 3D z żywicy było łatwiejsze i szybsze, zaprojektowaliśmy Zortrax Cleaning Station. Oto wszystko, co czyni tę maszynę wyjątkową.

Zortrax Cleaning Station – automatyczne urządzenie służące do post-processingu wydruków 3D z żywicy.

Usuwanie nieutwardzonej żywicy z powierzchni modeli

Płynne żywice polimerowe nie są łatwe do usunięcia. Przyklejają się do powierzchni, dostają się do każdej małej szczeliny, a ich zapach jest zwykle nieprzyjemny. Stosowanie rozpuszczalników czyszczących, takich jak alkohol izopropylowy (IPA), czasami poprzedzone płukaniem modelu środkami na bazie glikolu, to najczęstszy sposób, żeby się ich pozbyć. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu jest bardzo ważne, ponieważ żywiczne części drukowane w 3D niemal zawsze wymagają dodatkowego utwardzania UV. Oznacza to, że każda kropla płynnej żywicy do druku 3D, która pozostaje na wydrukowanej części, zostaje utwardzona i zamienia się w twardy plastik, ograniczając tym samym dokładność wymiarową. O tym procesie można przeczytać w artykule: Zortrax Curing Station: Przemysłowe urządzenie utwardzające żywiczne wydruki 3D.

Zortrax Cleaning Station to urządzenie stworzone do inteligentnego i prostego przeprowadzania procesu czyszczenia. Wystarczy włączyć urządzenie, napełnić je odpowiednim środkiem czyszczącym, umieścić modele w koszu czyszczącym i dobrać odpowiednie parametry czyszczenia. Po zakończeniu procesu modele są automatycznie usuwane z komory czyszczącej i gotowe do dalszych etapów obróbki.

Uzyskanie takiego poziomu prostoty obsługi wymagało zaawansowanej inżynierii.

Czyszczenie dużych modeli z żywicy

Tradycyjnie technologia druku 3D z fotopolimerów była stosowana do druku bardzo precyzyjnych, ale małych części. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do powiększania żywicowych drukarek 3D, aby umożliwić produkcję większych modeli. Duża przestań robocza klasy przemysłowej to cecha Zortrax Inkspire 2, która jest najbardziej zaawansowaną fotopolimerową drukarką 3D na rynku. Dlatego zespół inżynierów Zortrax wyposażył Cleaning Station w dużą komorę czyszczącą tak, aby mogła pomieścić nawet naprawdę duże wydruki. Przestrzeń robocza Zortrax Cleaning Station mierzy 300 x 210 x 270 mm. Maszyna może również wykorzystywać do 18 litrów rozpuszczalnika. Oznacza to, że możliwe jest oczyszczanie części wykonanych na zdecydowanej większości nowoczesnych żywicowych drukarek 3D w ramach jednej sesji czyszczenia.

Zachowanie drobnych detali podczas czyszczenia żywicznych wydruków

Większość urządzeń czyszczących dostępnych obecnie na rynku opiera się na technologii ultradźwiękowej, która wykorzystuje ultradźwięki emitowane z określoną częstotliwością do wprawiania rozpuszczalnika w ruch. Myjki ultradźwiękowe nie potrzebują tak wielu ruchomych części i dlatego są dość tanie. Minusem jest to, że mogą uszkodzić drobne detale obecne na powierzchniach czyszczonych modeli. Ponieważ druk 3D z żywicy jest w większości stosowany do produkcji bardzo precyzyjnych komponentów, zespół inżynierów Zortrax zdecydował się na bardziej zaawansowane rozwiązanie oparte na opracowanym we własnym zakresie wirniku. Wirnik znajduje się na dnie komory czyszczącej Cleaning Staton. Konstrukcja płatów i regulowana programowo prędkość obrotowa są zoptymalizowane tak, aby zapewnić szybkie, wydajne, ale też delikatne czyszczenie, które zachowuje wszystkie szczegóły w modelach.

Dwustopniowy proces czyszczenia

IPA jest najlepszym możliwym rozpuszczalnikiem dla zdecydowanej większości żywic fotopolimerowych. Niektóre materiały wymagają jednak dwuetapowego procesu czyszczenia, w którym model jest najpierw płukany środkiem na bazie glikolu, a następnie czyszczony w standardowym rozpuszczalniku IPA. Urządzenia czyszczące dostępne obecnie na rynku są zazwyczaj kompatybilne z IPA, który jest najpopularniejszym rozpuszczalnikiem i nie są przeznaczone do pracy ze środkami na bazie glikolu. Dzięki Zortrax Cleaning Station możliwe jest użycie zarówno środków na bazie glikolu, jak i IPA do przeprowadzenia dwuetapowego procesu czyszczenia w jednym urządzeniu.

Zortrax Cleaning Station jest kompatybilna z najpopularniejszymi rozpuszczalnikami w druku 3D z żywicy – alkoholem izopropylowym i glikolem.

Oczywiście, między pierwszym a drugim etapem czyszczenia, rozpuszczalnik należy zmienić. W zastosowaniach, w których maksymalizacja wydajności ma kluczowe znaczenie, zaleca się stosowanie dwóch stacji do czyszczenia dwuetapowego – jednej pracującej z glikolem, a drugiej z IPA.

Używanie tego samego rozpuszczalnika dłużej

Rozpuszczalniki takie jak IPA stosowane w urządzeniach czyszczących mają ograniczoną żywotność. Za każdym razem, gdy są używane, mieszają się z żywicą i wymagają okresowej wymiany. Stacja czyszcząca ma zaawansowany system filtrowania zaprojektowany tak, aby rozpuszczalnik pozostawał w stanie użytkowym tak długo, jak to możliwe. Podczas procesu czyszczenia środek czyszczący jest przepuszczany przez dwa filtry – wkład polipropylenowy 1 µm i siatkę ze stali nierdzewnej 150 µm. Ponadto system filtrowania naświetla rozpuszczalnik światłem UV, aby utwardzić resztki żywicy i ułatwić ich odfiltrowanie.

Zaawansowany system filtrowania utrzymuje rozpuszczalnik w stanie użytkowym na wiele sesji czyszczenia.

W ten sposób możliwe jest przeprowadzanie wielu sesji czyszczenia bez zmiany rozpuszczalnika. Raz na jakiś czas konieczna jest prosta do wykonania wymiana filtrów, a Zortrax Cleaning Station będzie działała jak nowa przez lata.

Wreszcie, Cleaning Station to urządzenie bardzo konkurencyjne cenowo. W porównaniu do Form Wash L, który jest jego najbliższym konkurentem, kosztuje ponad 700 USD mniej mimo znacząco lepszej specyfikacji. Na przykład, przy podobnym obszarze roboczym, Form Wash L nie ma żadnych systemów filtrujących obsługiwane rozpuszczalniki. Oznacza to, że IPA musi być zmieniana częściej, co przekłada się na więcej czasu i pieniędzy wydanych na konserwację urządzenia.

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Zortrax pod adresem: sales@zortrax.com, aby dowiedzieć się więcej o Zortrax Cleaning Station i omówić, w jaki sposób to urządzenie może usprawnić działalność twojego biznesu.