Pobierz przegląd literatury o materiale PEEK

Gdzie wysłać nasz PDF?


Z przeglądu literatury o PEEK dowiesz się o najważniejszych pracach badawczych poświęconych:

  • Testom materiału PEEK na orbicie okołoziemskiej
  • Wykorzystaniu PEEK w części maszyn pracujących pod obciążeniem
  • Parametrom wytrzymałościowym i termicznym PEEK
  • Odporności PEEK na różne rodzaje promieniowania